Ο Ι.Σ.Ρ. στηρίζει τις κινητοποιήσεις των Εργαστηριακών Ιατρών Κλείνουν τα ιατρεία τους από 26 – 28 Μαΐου 2022
Ρόδος

Ο Ι.Σ.Ρ. στηρίζει τις κινητοποιήσεις των Εργαστηριακών Ιατρών Κλείνουν τα ιατρεία τους από 26 – 28 Μαΐου 2022

Ο Ιατρικός Σύλλογος Ρόδου συντάσσεται και στηρίζει την κινητοποίηση
διαμαρτυρίας του Iδιωτικού Διαγνωστικού Τομέα στις 26, 27 και 28 Μαΐου 2022.

Η σχετική απόφαση ελήφθη μετά από αίτημα του Συντονιστικού Οργάνου φορέων
Π.Φ.Υ. και κατόπιν έκτακτης τηλεσυνεδρίασης τη Δευτέρα 23 Μαΐου 2022,
με τη συμμετοχή του Προέδρου του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου,
των Προέδρων όλων των Ιατρικών Συλλόγων της χώρας και των φορέων της
Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.

Αποφασίστηκε ομόφωνα, οι ιατροί των Διαγνωστικών Εργαστηρίων να προβούν
σε απεργιακές κινητοποιήσεις από 26 έως και 28 Μαΐου 2022 κλείνοντας τα ιατρεία
τους.

 

Αιτούμαστε:

1) Τον περιορισμό του claw back με ανώτατο όριο το 10% για το 2022 και για το 2023
παράλληλη θεσμοθέτηση ανώτατου ορίου claw back (στα επίπεδα των υπολοίπων
Ευρωπαϊκών χωρών) με συνυπευθυνότητα της πολιτείας με απώτερο στόχο την πλήρη
εξάλειψή του και

2) Την εφαρμογή διαρθρωτικών μέτρων (διαγνωστικά και θεραπευτικά πρωτόκολλα, real
time έλεγχος κλπ).

3) Το «κούρεμα» των τεχνητών χρεών που δημιούργησε ο ΕΟΠΥΥ τα έτη 2013-2021,
όπως έχει γίνει και σε άλλες κατηγορίες πολιτών και προσφάτως με την
επιστρεπτέα προκαταβολή (που ορθώς έγινε) και που ήταν δάνειο και όχι τεχνητό
χρέος.

4) Διεκδικούμε κάθε παραπεμπτικό του ΕΟΠΥΥ να αμείβεται στο ακέραιο.

5) Διεκδικούμε τη σύνταξη ρεαλιστικών προϋπολογισμών του ΕΟΠΥΥ ανάλογα με τις
υφιστάμενες ανάγκες του πληθυσμού.

Ζητάμε από την κυβέρνηση και την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας να
αφουγκραστούν τη μακροχρόνια αδικία και να μεριμνήσουν, ώστε να
διασφαλιστεί η επιβίωση των ιατρείων, των εργαστηρίων μας, καθώς και του
προσωπικού που απασχολείται σε αυτά.

 

Για τον Ι.Σ.Ρ.

Ο Πρόεδρος

Ηλίας Ι. Τσέρκης

 

Ο Γενικός Γραμματέας
Μιχαήλ Ν. Βολονάκης