Εκτοξεύθηκε σε σχέση με το 2021 ο τζίρος των καταλυμάτων στην Ελλάδα το α’ τρίμηνο Στη Ρόδο η μεγαλύτερη αύξηση
Τουρισμός

Εκτοξεύθηκε σε σχέση με το 2021 ο τζίρος των καταλυμάτων στην Ελλάδα το α’ τρίμηνο Στη Ρόδο η μεγαλύτερη αύξηση

Αύξηση 205% παρουσίασε ο κύκλος εργασιών στο σύνολο των επιχειρήσεων του κλάδου των Καταλυμάτων της χώρας κατά το πρώτο τρίμηνο του 2022 έναντι του αντίστοιχου τριμήνου του 2021, φτάνοντας τα 283 εκατ. ευρώ (έναντι 92,8 εκατ. ευρώ το α’ τρίμηνο του 2021), όπως αποκαλύπτει το δελτίο Εξέλιξης Κύκλου Εργασιών Επιχειρήσεων Παροχής Καταλύματος και Υπηρεσιών Εστίασης της ΤτΕ για το Μάρτιο.

Η μεγαλύτερη αύξηση στον κύκλο εργασιών (επιχειρήσεις με συνεισφορά στον συνολικό κύκλο εργασιών έτους 2021 μεγαλύτερη από 1%) σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο 2021 παρατηρήθηκε στην Περιφερειακή Ενότητα Ρόδου (560%) και η μικρότερη αύξηση (66,7%) καταγράφηκε στην Περιφερειακή Ενότητα Κω.

Το Μάρτιο του 2022, ο κύκλος εργασιών για τις επιχειρήσεις καταλυμάτων με υποχρέωση τήρησης διπλογραφικών βιβλίων, ανήλθε σε 91,8 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 241% σε σχέση με τον Μάρτιο 2021, όπου είχε ανέλθει σε 26,9 εκατ. ευρώ.

Όσον αφορά την εστίαση, στο σύνολο των επιχειρήσεων του κλάδου, ο κύκλος εργασιών το πρώτο τρίμηνο 2022 ανήλθε σε 1.117.240.187 ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 121% σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο 2021, όπου είχε ανέλθει σε 505,7 εκατ. ευρώ.

Για τις επιχειρήσεις των Περιφερειακών Ενοτήτων με συνεισφορά στον συνολικό κύκλο εργασιών έτους 2021 μεγαλύτερη από 1%, η μεγαλύτερη αύξηση παρατηρήθηκε στην Περιφερειακή Ενότητα Θήρας (350%) και η μικρότερη αύξηση (86,1%) στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου.

Το Μάρτιο του 2022, για τις επιχειρήσεις στον κλάδο των Υπηρεσιών Εστίασης με υποχρέωση τήρησης διπλογραφικών βιβλίων, ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 123,8 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 115,2% σε σχέση με τον Μάρτιο του 2021, όπου είχε ανέλθει σε 57,5 εκατ. ευρώ.

Συνδυαστικά, στους κλάδους Καταλυμάτων και των Υπηρεσιών Εστίασης, οι επιχειρήσεις με υποχρέωση τήρησης διπλογραφικών βιβλίων, ο κύκλος εργασιών τον Μάρτιο του 2022 ανήλθε σε 215.779.976 ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 155,3% σε σχέση με τον Μάρτιο 2021, όπου είχε ανέλθει σε 84.524.696 ευρώ.

Για τις επιχειρήσεις των Περιφερειακών Ενοτήτων με συνεισφορά στον συνολικό κύκλο εργασιών έτους 2021 μεγαλύτερη από 1,0%, η μεγαλύτερη αύξηση στον κύκλο εργασιών τον Μάρτιο 2022 σε σύγκριση με τον Μάρτιο 2021 παρατηρήθηκε στην Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου (435,8%) και η μικρότερη αύξηση (121%) καταγράφηκε στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου.

 

Πηγή tornosnews.gr

Χριστίνα Λαΐνοπούλου