Πλαστικά 15 κιλών στα στομάχια του Ζιφιού που εκθαλασσώθηκε νεκρός στην Κρεμαστή της Ρόδου.
Το κήτος που εκθαλασσώθηκε νεκρό στη παραλία Κρεμαστή της Ρόδου στις 1/5/2022, ήταν μια θηλυκή ραμφοφάλαινα, Ziphius cavirostris, μήκους με 5μ και30 εκ. Διενεργήθηκε νεκροψία-νεκροτομή και συλλογή δειγμάτων από όργανα και ιστούς από τους κτηνίατρους κο Π. Μαργιέ και τη κα Κ. Κακαζιάνη, μαζί με την κα. Π. Λουϊζίδου, θαλάσσια βιολόγο του Ενυδρείου υπό την καθοδήγηση της Καθ. Α. Κομνηνού.
Τα πρώτα ευρήματα συνηγορούν υπέρ της άποψης ότι ο θάνατος του ζώου σχετίζεται με κατάποση μεγάλης ποσότητας πλαστικών, καθόσον αφαιρέθηκε από τα στομάχια του ευμεγέθης μάζα από πλαστικά απορρίμματα, βάρους περίπου 15 κιλών.
Τα δείγματα που συλλέχθηκαν εστάλησαν στο αρμόδιο Tμήμα της Κτηνιατρικής του ΑΠΘ για περαιτέρω εργαστηριακές εξετάσεις.
Στην Ανατολική Μεσόγειο, και δη στα ελληνικά χωρικά ύδατα φιλοξενούνται άγριοι πληθυσμοί θαλάσσιων θηλαστικών, εκ των οποίων το προστατευόμενο είδος Ziphius cavirostris ο οποίος έχει αξιολογηθεί ως είδος «Ανεπαρκώς Γνωστό» από τη Διεθνή Ένωση για τη Διατήρηση της Φύσης (IUCN), καθώς δεν υπάρχουν αρκετές πληροφορίες για το είδος με εξαίρεση ελάχιστες και συγκεκριμένες περιοχές, όπου πραγματοποιείται συστηματική του έρευνα.
Τα είδη αυτά δέχονται μία σειρά από απειλές στο θαλάσσιο περιβάλλον που περιλαμβάνουν τον άμεσο και έμμεσο ανταγωνισμό τους με την αλιεία, τη ρύπανση από χημικά και την ηχορύπανση, τη σύγκρουσή τους με σκάφη και πλοία γραμμής, τη ρύπανση από απορρίμματα και τα δίχτυα φαντάσματα.
Οι ζιφιοί καταδύονται σε μεγάλα βάθη (έως και 3000 μέτρα) σε θαλάσσιες ράχες και απότομους τάφρους όπου κυνηγούν καλαμάρια και άλλα βαθύβια μαλάκια και μικρά ψάρια. Ο χρωματισμός του δέρματος τους, κυμαίνεται από σκούρο γκρι έως καφέ-ερυθρό. Μπορεί να έχει δύο πιο ανοιχτόχρωμες περιοχές γύρω από το κεφάλι και στην κοιλιά. Το κεφάλι και τμήμα της πλάτης μπορεί να είναι εντελώς λευκά στους ενήλικες. Τα μάτια περιβάλλονται από σκούρο χρωματισμό. Τα μεγαλύτερα άτομα εμφανίζουν περισσότερες αμυχές, και κυκλικά σημάδια, τα οποία μπορεί να οφείλονται σε μικρούς καρχαρίες. Τα αρσενικά φέρουν δύο δόντια τα οποία εξέχουν από τη κάτω σιαγόνα του ράμφους τους.
Τα πλαστικά απορρίμματα αποτελούν πλέον ένα παγκόσμιο πρόβλημα για τους θαλάσσιους οργανισμούς, οι οποίοι επηρεάζονται επικίνδυνα. Ένας μεγάλος αριθμός θαλάσσιων σπονδυλωτών πεθαίνει από την κατάποση τους. Το πρόβλημα είναι βαθιά αισθητό στη Μεσόγειο θάλασσα, που θεωρείται μία από τις πιο μολυσμένες περιοχές στον κόσμο από αυτά. Σχετικές μελέτες καταδεικνύουν ότι τα πλαστικ ά απορρίμματα συναντώνται πολύ συχνά τόσο στην επιφάνεια, όσο και στον πυθμένα της θάλασσας.
Δεν είναι σπάνιος ο θάνατος των ζιφιών, όπως και άλλων κητωδών από την κατάποση πλαστικών, η οποία έχει τόσο οξείες και θανατηφόρες όσο και μακροχρόνιες επιβλαβείς επιπτώσεις για την υγεία τους.
Στη συγκεκριμένη περίπτωση η μεγάλη ποσότητα πλαστικών που βρέθηκε στα στομάχια του κήτους, δεν της επέτρεπε να τραφεί με κατάληξη την καχεξία και τον επώδυνο θάνατο του ζώου.
Τα θαλάσσια θηλαστικά αποτελούν το σημαντικότερο θώκο στο θαλάσσιο οικοσύστημα, όπου μέσα από ποικίλους μηχανισμούς διατηρούν τη βιοποικιλότητα των ειδών στις περιοχές εξάπλωσης τους, όπου και έχουν καταγραφεί ως «εθνικός θαλάσσιος πλούτος» τον οποίο και θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε για την προστασία τους.
Τι πρέπει να κάνετε εάν δείτε κάποιο ζωντανό ή νεκρό κητώδες:
Στις περιπτώσεις που πολίτες εντοπίσουν ζωντανά άτομα θαλάσσιων θηλαστικών που χρήζουν πρώτων βοηθειών θα πρέπει άμεσα να ενημερώσουν το τοπικό λιμεναρχείο και το Ερευνητικό Κέντρο Διάσωσης και Περίθαλψης Κητωδών “ΑΡΙΩΝ”. Αναμένοντας την έλευση των αρμοδίων φροντίζουμε για τη διατήρηση της ηρεμίας του ζώου απομακρύνοντας τον κόσμο και κάθε όχληση ή ισχυρό φωτισμό που μπορεί να του προκαλέσει στρες και σε κάθε περίπτωση ακολουθούμε τις οδηγίες που θα μας δοθούν.
Στις περιπτώσεις που οι πολίτες εντοπίσουν νεκρά εκβρασμένα ζώα αναφέρουν την παρατήρησή τους στο τοπικό λιμεναρχείο, ώστε να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες ενέργειες και να ληφθούν οι απαραίτητες πληροφορίες.
———
4/5/2022 Plastics of 15 kg found in the stomach of Ziphius cavirostris that was stranded dead in Kremasti of Rhodes island, Greece.
The whale that was stranded dead on the beach of Kremasti in Rhodes on 1/5/2022, was a female beaked whale, Ziphius cavirostris, 5m and 30 cm long. An autopsy-necropsy was performed and samples of organs and tissues were collected by ARION’s veterinarians P. Margies and Mrs. K. Kakaziani, together with Mrs. P. Louizidou, marine biologist of the Aquarium of Rhodes under the guidance of Prof. A. Komnenou.
The first findings support the view that the death of the animal is associated with the ingestion of a large amount of plastic, as it was removed from the stomachs of a large mass of plastics, weighing about 15 kg. The collected samples were sent to the Department of Veterinary Medicine of the Aristotle University of Thessaloniki for further laboratory tests.
In the Eastern Mediterranean, especially in Greek territorial waters, wild marine mammal populations are hosted, of which the protected species Ziphius cavirostris, which has been assessed as an “Insufficiently Known” species by the International Union for Conservation of Nature (IUCN) because of there isn’t enough information on the species with the exception of a few specific areas where systematic research is carried out. These species face a number of threats, including their direct and indirect competition with fisheries, chemical and noise pollution, their collision with vessels and liners, pollution by garbage and ghost nets. The beaked whales dive to great depths (up to 3000 meters) in sea rifts and steep trenches where they hunt squid and other deep-sea mollusks and small fish. Their skin color ranges from dark gray to brown-red. It may have two lighter areas around the head and abdomen. The head and back may be completely white in adults. The eyes are surrounded by dark color. Older individuals show more hacks, and circular marks, which may be due bites from cookie sharks. Males have two teeth that protrude from the lower jaw of their beak.
Plastic waste is now a global problem for marine organisms, which are dangerously affected. A large number of marine vertebrates die from ingestion. The problem is deeply felt in the Mediterranean Sea, which is considered one of the most polluted areas in the world. Relevant studies show that plastic waste is very common both on the surface and at the bottom of the sea.
It is not uncommon for beaked whales to die, as do other cetaceans from ingesting plastics, which has both acute and fatal as well as long-term harmful effects on their health. In this case, the large amount of plastic found in the stomach of the whale did not allow it to be fed, resulting in cachexia and the painful death of the animal.
Marine mammals are the most important part in the marine ecosystem, where through various mechanisms they maintain the biodiversity of species in their distribution areas, where they have been recorded as “national marine wealth” which we will continue to fight for their protection.
What you can do if you see an alive or dead cetacean:
In cases where citizens locate live marine mammals in need of first aid they should immediately inform the local port authority and “ARION”-The Cetacean Rescue and Rehabilitation Research Center. Waiting for the arrival of those in charge, we take care to maintain the calm of the animal by moving the crowd to a distance and minimise any nuisance or strong lighting that can cause stress and in any case we follow the instructions that will be given to us.
In cases where citizens find dead stranded animals, they report their observation to the local port authority, so that the necessary actions can be taken and the necessary information can be obtained.
Πηγή ARION