Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Ρόδου, με 23 θέματα στην ημερήσια διάταξη

 

Την Πέμπτη 28 Απριλίου  2022 και ώρα 17.00 θα  πραγματοποιηθεί η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου  Ρόδου   

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης κεκλεισμένων των θυρών και με τηλεδιάσκεψη.

Στην ημερήσια διάταξη έχουν περιληφθεί τα ακόλουθα θέματα:

Ενημέρωση από τον Δήμαρχο Ρόδου κο. Αντώνη Β. Καμπουράκη και τους κ.κ. Αντιδημάρχους, Εντεταλμένους Συμβούλους & Δημοτικούς Συμβούλους.

 1. Συζήτηση για τον υπερπληθυσμό των ελαφιών Dama-Dama. (Εισηγητής: Εντεταλμένος Σύμβουλος κ. Σάββας Καραταπάνης).
 2. Έγκριση Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού, Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Ρόδου, οικονομικού έτους 2022. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κωνσταντίνος Ταρασλιάς).
 3. Έγκριση έκθεσης Εσόδων-Εξόδων Α΄ τριμήνου, για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022, Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 311/2022. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κωνσταντίνος Ταρασλιάς).
 4. Έγκριση της υπ’ αριθ. 243/2022 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής περί τροποποίησης της υπ’ αριθ. 568/2021 Απόφασης της Ο.Ε σε ότι φορά το τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων κατά την διάρκεια των εμποροπανηγύρεων.                            (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κωνσταντίνος Ταρασλιάς).
 5. Έγκριση της υπ’ αριθ. 283/2022 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά «Αίτημα προσδιορισμού χρηματοδοτούμενων και μη δαπανών για Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών Θυμάτων Βίας Δήμου Ρόδου και Κέντρο Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων Βίας Δήμου Ρόδου». (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος  κ. Γεώργιος Τριάντος).
 6. Έγκριση της υπ’ αριθ. 284/2022 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά «Αίτημα προσδιορισμού χρηματοδοτούμενων και μη δαπανών για Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (Κ.Η.Φ.Η.) Δήμου Ρόδου, Βοήθεια στο Σπίτι και Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ρόδου με παράρτημα Ρομά». (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος  κ. Γεώργιος Τριάντος).
 7. Έγκριση της υπ΄ αρ. 285/2022 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά «Συμβιβασμό Ρυμοτομικής Αποζημίωσης Δρακιού κλπ». (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κωνσταντίνος Ταρασλιάς).
 8. Παραχώρηση αγροτεμαχίων Βατίου. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Βασίλειος Μανέττας).
 9. Παράταση μίσθωσης Δημοτικού Ακινήτου στην οδό Αβέρωφ αρ. 01- Μανδράκι Ρόδου. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Βασίλειος Μανέττας).
 10. Αξιοποίηση ενός Δημοτικού Ακινήτου με αριθμό 06-07-08 (ΣΥΝΕΝΩΜΕΝΑ) στους Αγίους Αποστόλους της Κοινότητας Ρόδου, επί της Κ.Μ 366 γαιών Ρόδου. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Βασίλειος Μανέττας).
 11. Παραχώρηση χρήσης αιθουσών Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ρόδου σε διάφορους φορείς. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ευστράτιος Καρίκης).
 12. Επέκταση ωραρίου της εργαζόμενης με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου χρόνου κατηγορίας ΥΕ ειδικότητας καθαριστριών Σχολικής Μονάδας κας Κλωνάρη Ελένης του Κωνσταντίνου. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ιωάννης Καμπούρης).
 13. Επέκταση ωραρίου της εργαζόμενης με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου χρόνου κατηγορίας ΥΕ ειδικότητας καθαριστριών Σχολικής Μονάδας κας Σεβαστής Καζή του Νικήτα. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ιωάννης Καμπούρης).
 14. Επέκταση ωραρίου της εργαζόμενης με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου χρόνου κατηγορίας Υ.Ε. ειδικότητας καθαριστριών Σχολικής Μονάδας κας Μπαϊράμη Τσαμπίκας του Μιχαήλ. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ιωάννης Καμπούρης).
 15. Έγκριση Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ Μητροπολιτικού Κολλεγίου και του Δήμου Ρόδου, με αντικείμενο την κλινική άσκηση φοιτητών του Μητροπολιτικού Κολλεγίου. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Τριάντος).
 16. Έγκριση της υπ’ αριθ. 26/2022 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα «Έγκριση μελέτης «Εισόδου-Εξόδου» οχημάτων από την Κ.Μ. 151130Β Γαιών Αγίας Βαρβάρας σε δρόμο που προκύπτει από τους χάρτες διανομής του Υπουργείου Γεωργίας, για χρήση εμπορικής αποθήκης, ιδιοκτησίας Ελευθερίου Μαντάλη και Μαρίας Μαντάλη». (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος & Πρόεδρος Ε.Π.Ζ. κ. Στέφανος Δράκος).
 17. Έγκριση της υπ’ αριθ. 27/2022 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα «Έγκριση μελέτης «Εισόδου-Εξόδου» οχημάτων από την Κ.Μ. 847 Γαιών Καλάθου, επί δημοτικής οδού για χρήση κατοικιών ιδιοκτησίας Γρηγορίου Κυζάλα & Σοφίας Ρωμαίου.» (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος Ε.Π.Ζ. κ. Στέφανος Δράκος).
 18. Έγκριση της υπ’ αριθ. 28/2022 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα «Έγκριση μελέτης «Εισόδου-Εξόδου» οχημάτων από την Κ.Μ.1400-Ο Γαιών Ασκληπιείου επί Κοινοτικής οδού (ΦΕΚ 463/Δ/30-08-1990) για χρήση κατοικιών, ιδιοκτησίας Μαριάννας Χατζηλαζάρου, Γεωργίου Στεργάκη και Κυρανίας Στεργάκη». (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος Ε.Π.Ζ. κ. Στέφανος Δράκος).
 19. Έγκριση της υπ’ αριθ. 30/2022 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα «Τροποποίηση κανονισμού κοινόχρηστων χώρων ως προς την υποπαράγραφο Γ.4 με θέμα «Γρηγορίου Λαμπράκη» του άρθρου 53». (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος Ε.Π.Ζ. κ. Στέφανος Δράκος).
 20. Αποδοχή προγράμματος εθελοντικής Δράσης για την φροντίδα αδέσποτων και ανεπιτήρητων ζώων στο νησί από το Κέντρο Ελληνικών Σπουδών ΠΑΙΔΕΙΑ και τον ΠανΡοδιακό Σύλλογο Αμερικής “ΑΠΟΛΛΩΝ”. (Εισηγήτρια: Εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλος κα Ευδοκία Πάττα-Αποστολίδη).
 21. Έγκριση της μελέτης κατασκευής ξύλινης πλατφόρμας σε κοινόχρηστο χώρο στον πεζοδρόμο της οδού Καρπάθου. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Τηλέμαχος Καμπούρης).
 22. Έγκριση μελέτης εργοταξιακής σήμανσης για την εκτέλεση του έργου «ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΑΕΡΙΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΕΔΔΗΕ, επί της Εθνικής Οδού 95, Ρόδος» (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Τηλέμαχος Καμπούρης).
 23. Λήψη απόφασης για την αξιοποίηση του ιαματικού φυσικού πόρου των Ιαματικών Πηγών Καλλιθέας και των εγκαταστάσεων τους, από τον Δήμο Ρόδου, ή από αναπτυξιακή εταιρεία του Δήμου, ή από την δημοτική μονομετοχική ανώνυμη εταιρεία του Δήμου Ρόδου με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΡΟΔΟΥ Μονομετοχική Ανώνυμη Εταιρεία». (Εισηγητές: Δήμαρχος Ρόδου, Αντώνης Β. Καμπουράκης και Πρόεδρος Δ.Ε.Ρ.Μ.Α.Ε., κ. Αλέξανδρος Κολιάδης).

 

 

Φωτο Nikos Kasseris