Έρευνα σε 255 Γενικούς Διευθυντές 5άστερων και 4άστερων ξενοδοχείων στην Ελλάδα
Τουρισμός

Έρευνα σε 255 Γενικούς Διευθυντές 5άστερων και 4άστερων ξενοδοχείων στην Ελλάδα

 

Η σταδιοδρομία των CEOs στα 5στερα ξενοδοχεία της Ελλάδας

Τα soft skills δεν είναι αρκετά για επιτυχή σταδιοδρομία στον τουρισμό

Έρευνα σε 255 Γενικούς Διευθυντές 5άστερων και 4άστερων ξενοδοχείων στην Ελλάδα

Τα 6 στα 10 στελέχη που κάνουν καριέρα ως CEOs σε 5άστερα ξενοδοχεία στην Ελλάδα είχαν προϋπηρεσία αποκλειστικά σε ξενοδοχεία ανώτερης τάξης ενώ τα 3 στα 10 ηγήθηκαν μόνο σε ένα τμήμα πριν φτάσουν στην κορυφή της διοίκησης -με εμπειρία κυρίως στο Τμήμα Υποδοχής, Επισιτισμού ή Πωλήσεων.

Σύμφωνα με ερευνητική μελέτη, οι 4 στους 10 Γενικοί Διευθυντές (ΓΔ) πήραν αυτή τη θέση έχοντας εμπειρία πάνω από 10 με 20 χρόνια ενώ περίπου 4 στους 10 διατηρούν τη θέση τους στον ίδιο εργοδότη για μια πενταετία ή λιγότερο.

Η ξενοδοχειακή βιομηχανία, διεθνώς αλλά και στην Ελλάδα, είναι ένας κλάδος απασχόλησης με πολλές ευκαιρίες ανάπτυξης οριζόντιας και κάθετης σταδιοδρομίας. Αυτό συμβαίνει διότι αποτελείται από μεγάλο αριθμό ξενοδοχειακών μονάδων, χαρακτηρίζεται από μεγάλο εύρος διοικητικών ρόλων ανάλογα με την οργανωτική δομή, τη δυναμικότητα, τον τύπο ιδιοκτησίας (ανεξάρτητη μονάδα, ή αλυσίδα/όμιλος), αλλά και από μεγάλο εύρος παρεχόμενων υπηρεσιών.

Η ανάλυση, με δεδομένα πεδίου, της σταδιοδρομίας σε ένα τέτοιο κλάδο και μάλιστα στο τμήμα του που αφορά τα ξενοδοχεία ανώτερης κατηγορίας, είναι χρήσιμη για τη διαχείριση των ταλαντούχων στελεχών (talent management). Ας σημειωθεί ότι σήμερα στην Ελλάδα λειτουργούν περισσότερα από 2.350 ξενοδοχεία 5 και 4 αστέρων. Η ύπαρξη συστημάτων προαγωγής και ο εκ των προτέρων καθορισμός των απαιτούμενων προσόντων για σταδιοδρομία έως στο βαθμό του Γενικού Διευθυντή σε τέτοιας κατηγορίας ξενοδοχεία είναι καθοριστικής σημασίας. Βοηθάει σημαντικά στην προσέλκυση ταλαντούχων υποψηφίων, στη στοχευμένη εκπαίδευση τους και εν τέλει στη διατήρησή τους και στη μείωση του δείκτη αποχωρήσεων (ο οποίος έτσι κι αλλιώς είναι υψηλός στον ξενοδοχειακό κλάδο).

Αποτελέσματα έρευνας

Από την ανάλυση των δεδομένων έρευνας σε 255 Γενικούς Διευθυντές (ΓΔ) ξενοδοχείων 5 και 4 αστέρων προέκυψαν τα παρακάτω συμπεράσματα:

1) Ποσοστό 73% έχουν τουριστική/ξενοδοχειακή εκπαίδευση και 1 στους 3 έχει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών.

2) Ποσοστό σχεδόν 40% των ΓΔ κατέλαβε αυτή τη θέση μετά από συνολική προϋπηρεσία στην ξενοδοχειακή αγορά 11-20 έτη. Επίσης για τη θέση βοηθού ΓΔ σε ξενοδοχεία ανώτερης κατηγορίας απαιτήθηκε προϋπηρεσία 1-5 έτη για το 55% των συμμετεχόντων.

3) Ενδιαφέρον εύρημα της έρευνας θεωρείται ότι: (α) ένα σχετικά υψηλό ποσοστό (28%) των ΓΔ έχει προϋπηρεσία σε ένα μόνο τμήμα (ως επικεφαλής) πριν καταλάβει την ανώτατη ηγετική θέση, και (β) ότι 6 στους 10 ΓΔ πραγματοποίησαν την όλη σταδιοδρομία τους σε ξενοδοχεία της ίδιας κατηγορίας, χωρίς δηλαδή να έχουν καθόλου προϋπηρεσία σε μικρότερης κατηγορίας ξενοδοχεία.

4) Επίσης, 1 στους 3 ΓΔ έχει υπηρετήσει ως επικεφαλής σε 2-3 τμήματα, ενώ το μεγαλύτερο ποσοστό των ΓΔ έχει ως βασικούς σταθμούς στη σταδιοδρομία του το Τμήμα Υποδοχής, το Τμήμα Επισιτιστικών τμημάτων και το Τμήμα Πωλήσεων και Μάρκετινγκ (86%, 81% και 73% αντίστοιχα). Ισχυρά ανιχνεύσιμη είναι η σύγχρονη τάση στους βασικούς σταθμούς σταδιοδρομίας να εντάσσονται και το Τμήμα Δεξιώσεων και το Τμήμα Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων (ποσοστό 50% περίπου των ΓΔ έχει διευθυντική θητεία σε αυτά τα Τμήματα).

5) Κατά τους συμμετέχοντες στην έρευνα ΓΔ οι Γενικές-Generic- ικανότητες (πχ. Ηγεσία, Επίλυση προβλημάτων, Λήψη αποφάσεων, Διαχείριση κρίσεων) και η εκπαίδευση στον τουριστικό/ξενοδοχειακό κλάδο (τυπική και ενδοεπιχειρησιακή) είναι καθοριστικής σημασίας (με βαθμό κρισιμότητας 4,14-3,52 σε 5βάθμια κλίμακα), πέρα από τα soft skills (ομαδικότητα, επικοινωνία/διαπροσωπικές σχέσεις, χαρακτηριστικά προσωπικότητας, κτλ.) και τις Λειτουργικές/Τεχνικές ικανότητες, για την ανέλιξη στη θέση του ΓΔ.

6) Σχετικά χαμηλός φαίνεται να είναι ο δείκτης παραμονής των ΓΔ στα ξενοδοχεία, στη χώρα μας (όπως και διεθνώς), αφού 38% εργάζονται για τον ίδιο-τωρινό- εργοδότη 1-5 έτη (το ποσοστό αυτό αγγίζει το 45% για τα ξενοδοχεία μικρής δυναμικότητας), ενώ μόλις το 2% εργάζεται για πρώτη φορά στον τωρινό εργοδότη.

Στον παρακάτω Πίνακα παρουσιάζεται ένας συνοπτικός οδηγός σταδιοδρομίας στα 5* και 4* ξενοδοχεία στην Ελλάδα.

Η σταδιοδρομία των CEOs στα 5στερα ξενοδοχεία της Ελλάδας-1

* Η Αλεξάνδρα-Παρασκευή Χυτήρη, είναι Επίκουρη Καθηγήτρια στο Τμήμα Τουριστικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς    

moneyreview.gr