Μετά από 23 χρόνια αναμονής, ξεκινά η κατασκευή του Βιολογικού της Χάλκης
Περιφέρεια

Μετά από 23 χρόνια αναμονής, ξεκινά η κατασκευή του Βιολογικού της Χάλκης

Ο Περιφερειάρχης Ν. Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος και ο Δήμαρχος Χάλκης, Άγγελος Φραγκάκης, υπέγραψαν τη σύμβαση με τον ανάδοχο
Ένα σημαντικό έργο υποδομής που περίμενε η Χάλκη για 23 ολόκληρα χρόνια, υλοποιείται από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, που, ως φορέας υλοποίησης και χρηματοδότησης, μετά από τη σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης με τον Δήμο Χάλκης, προέβη σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες, ώστε το νησί να αποκτήσει επιτέλους έναν σύγχρονο Βιολογικό.
Μετά το έργο του αγωγού και του αντλιοστασίου προσαγωγής λυμάτων που έχει ήδη ολοκληρωθεί, η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου ολοκλήρωσε και την διαδικασία δημοπράτησης του έργου του Βιολογικού και χθες, Δευτέρα, ο Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος και ο Δήμαρχος Χάλκης, Άγγελος Φραγκάκης, υπέγραψαν με τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας, την εργολαβική σύμβαση ύψους 1.542.236,43 € προκειμένου να ξεκινήσει άμεσα το έργο και το νησί να αποκτήσει μια ολοκληρωμένη σύγχρονη υποδομή, επιλύοντας οριστικά ένα πρόβλημα δεκαετιών.
Το έργο «Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας και Διάθεσης Λυμάτων Δήμου Χάλκης»,
προϋπολογισμού 1.550.000.00 ευρώ, αποτελεί υποέργο της Πράξης «Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας και Διάθεσης Λυμάτων Δήμου Χάλκης», συνολικού προϋπολογισμού 1.705.000,00 ευρώ, το οποίο υλοποιείται από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (φορέας υλοποίησης) για λογαριασμό του Δήμου Χάλκης, στο πλαίσιο της καλής συνεργασίας και της υποστηρικτικής λειτουργίας της προς τους δήμους των νησιών της που δεν διαθέτουν διαχειριστική και τεχνική επάρκεια.
Για το πρώτο υποέργο «Αγωγός και Αντλιοστάσιο Προσαγωγής Λυμάτων στην ΕΕΛ Δήμου Χάλκης», η εργολαβική σύμβαση υπεγράφη τον Ιανουάριο του 2021 και έχει ήδη ολοκληρωθεί. Ο Βιολογικός έχει χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης 12 μήνες από την υπογραφή της εργολαβικής σύμβασης και πρόκειται να ξεκινήσει άμεσα, λόγω του εξαιρετικά επείγοντος χαρακτήρα του.
Ο Δήμαρχος Χάλκης, Άγγελος Φραγκάκης, με δήλωσή του εξέφρασε την ικανοποίησή του για την σημαντικότατη αυτή εξέλιξη, ευχαριστώντας παράλληλα τον Περιφερειάρχη Γιώργο Χατζημάρκο για την συμβολή της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, χωρίς την οποία το έργο δεν θα ήταν δυνατόν να υλοποιηθεί. “Εάν δεν το έπαιρνε πάνω του ο Γιώργος Χατζημάρκος, το έργο δεν θα είχε γίνει. Αυτό που λέω δεν αποτελεί αιχμή για κανέναν. Είναι η πραγματικότητα» ανέφερε και πρόσθεσε ότι το έργο θα γίνει με το σύστημα μελέτη – κατασκευή που σημαίνει ότι θα κατασκευαστεί με την τελευταία λέξη της τεχνολογίας.
Το συνολικό έργο «Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας και Διάθεσης Λυμάτων Δήμου Χάλκης» περιλαμβάνει την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων, στην ανατολική πλευρά της εισόδου του κόλπου Πόνταμος, για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων της ευρύτερης περιοχής του Δήμου Χάλκης και τον αγωγό υποθαλάσσιας διάθεσης των επεξεργασμένων λυμάτων, συνολικού μήκους 240 μέτρων. Η α΄ φάση του έργου έχει ορίζοντα 20ετίας για την εξυπηρέτηση 350 EW (ισοδύναμων κατοίκων) τον χειμώνα και 2.570 EW το καλοκαίρι. Η β΄ φάση του έργου, έχει ορίζοντα 40ετίας, για την εξυπηρέτηση 600 EW τον χειμώνα και 3.800 EW το καλοκαίρι. Περιλαμβάνονται επίσης η σύνδεση του ΕΕΛ με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας καθώς και οι αρχαιολογικές εργασίες.
Φορέας χρηματοδότησης του έργου είναι το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Νότιο Αιγαίο 2014 – 2020», στον Άξονα Προτεραιότητας 5 «Ενίσχυση της Περιφερειακής Συνοχής». Συγχρηματοδοτείται κατά 50% από το ΕΤΠΑ και κατά 50% από Εθνικούς Πόρους.
Της απόφασης χρηματοδότησης του έργου προηγήθηκε η σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του Δήμου Χάλκης, με την οποία, η Περιφέρεια, αφού παρέλαβε τη σχετική μελέτη από τον Δήμο, προέβη στην αδειοδότηση και ωρίμανση του φακέλου ένταξης του έργου, για λογαριασμό του Δήμου Χάλκης, προκειμένου να υποβληθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2014 – 2020».
Το Γραφείο Τύπου