Ενημερωτικές σημειώσεις για την νόμιμη λειτουργία των Αθλητικών Συλλόγων
Περιφέρεια

Ενημερωτικές σημειώσεις για την νόμιμη λειτουργία των Αθλητικών Συλλόγων

Διαδικασία πραγματοποίησης Αρχαιρεσιών για την ανάδειξη νέου Δ.Σ. στους αθλητικούς συλλόγους και Χορήγηση Βεβαίωσης Θεώρησης Βιβλίων για την Γ.Γ.Α. από το Τμήμα Αθλητισμού της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Τουλάχιστον 10 ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής των αρχαιρεσιών οι αθλητικοί σύλλογοι θα πρέπει να απευθύνονται στο Τμήμα Αθλητισμού της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, Διοικητήριο – Πλατεία Ελευθερίας 1 […]