Συνάντηση του Προέδρου της Κοινότητας Αφάντου κ. Γεωργίου Μπακίρη με τον Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου κ. Γιώργου Χατζημάρκου για τον «ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ».

Την εβδομάδα που πέρασε πραγματοποιήθηκε προγραμματισμένη συνάντηση του Προέδρου της Κοινότητας Αφάντου κου Γεωργίου Μπακίρη με τον Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου κο Γιώργο Χατζημάρκο.

 

Στην συνάντηση ήταν παρόντες ο Αντιπεριφερειάρχης Αθλητισμού κος Νίκος Νικολής καθώς  και ο Αντιδήμαρχος Δ.Ε. Αφάντου κος Βασίλειος Μανέττας.

Η συνάντηση έγινε με αφορμή την απόφαση (Απόφαση 407 / 2021) της από 22-10-2021 Τακτικής Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Δήμου Ρόδου (ΔΕΥΑΡ) Καθορισμός Τεχνικού Αντικειμένου Μελέτης και έγκριση σύναψης Εκτελεστικής Σύμβασης «Τεύχη Δημοπράτησης Σύμβασης ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ Γ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΚΑΙ ΑΦΑΝΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ» της Συμφωνίας Πλαίσιο για την εκπόνηση μελετών περιβαλλοντικών αδειοδοτήσεων ΕΕΛ & έργων υποδομών αποχέτευσης στο νησί της Ρόδου προϋπολογισμού 403.287,34€, πλέον ΦΠΑ.

Ο Πρόεδρος της Κοινότητας Αφάντου σε σχόλιο του ανάφερε ότι:

«Μια από τις προτεραιότητες του Τοπικού Συμβουλίου Αφάντου από την έναρξη της θητείας μας ήταν η επίλυση του χρόνιου ζητήματος της διαχείρισης των Αστικών Λυμάτων της Κοινότητας μας.

Ο Περιφερειάρχης μέχρι σήμερα έχει δείξει μεγάλο ενδιαφέρον να στηρίξει αυτή την προσπάθεια προωθώντας όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να προχωρήσει επιτέλους μετά από πολλά χρόνια και να δοθεί λύση στο μείζον ζήτημα της σύνδεσης του οικισμού Αφάντου με Μονάδα Επεξεργασίας και Βιολογικού Καθαρισμού Αστικών Λυμάτων καθώς και να εξασφαλιστεί η απαραίτητη χρηματοδότηση για την υλοποίηση του.

Στο πλαίσιο της συνάντησης μας αυτής συζητήσαμε το μείζον θέμα της χωροθέτησης της μονάδας  η οποία αποτελεί βασική και καθοριστική προϋπόθεση για να προχωρήσει η μελέτη του έργου. Ο Περιφερειάρχης με διαβεβαίωσε ότι η Περιφέρεια θα στηρίξει οποιαδήποτε χωροθέτηση προκύψει μέσα από εναλλακτικές προτάσεις οι οποίες θα έχουν την σύμφωνη γνώμη και την συναίνεση της τοπικής κοινωνίας.

Επίσης συζητήσαμε για την ανάγκη ανέγερσης νέων σχολικών κτηρίων στην κοινότητα μας και ο Περιφερειάρχης δεσμεύτηκε ότι η περιφέρεια θα στηρίξει την προσπάθεια αυτή με την εξασφάλιση της απαραίτητης χρηματοδότησης για την υλοποίηση και αυτού του έργου.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Περιφερειάρχη τόσο για την εποικοδομητική συνάντηση όσο και για την στήριξη του για την επίλυση χρόνιων προβλημάτων της κοινότητας μας.»