Εργασίες ασφαλτόστρωσης στις οδούς Αλεξάνδρου Διάκου και Στρατηγού Γρίβα

Ανακοίνωση περί εργασιών ασφαλτόστρωσης στις οδούς ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΔΙΑΚΟΥ, ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΓΡΙΒΑ