Συγκρότηση σε σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου Ιατρών του Νοσοκομείου Ρόδου
Ρόδος

Συγκρότηση σε σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου Ιατρών του Νοσοκομείου Ρόδου

 

Συγκλήθηκε την Τρίτη 29 Μαρτίου 2022  σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Ιατρών Νοσοκομείου Ρόδου και μετά από αρχαιρεσίες η σύνθεση του έχει ως εξής:

Η σύνθεσή του έχει ως εξής:

1) Γαλανού Πολύμνια, Πρόεδρος

2) Καΐκης Αριστείδης, Αντιπρόεδρος

3) Φαρμακίδης Νικόλαος, Γραμματέας

4) Χριστοδούλου Νικόλαος, Αναπληρωτής Γραμματέας

5) Δουλαπτσής Μικές, Ταμίας.