Στην τελική ευθεία το υπέρ-όπλο Eispraxis της εφορίας
Οικονομία

Στην τελική ευθεία το υπέρ-όπλο Eispraxis της εφορίας

Ηλεκτρονικό σύστημα που θα παρακολουθεί το προφίλ των οφειλετών της εφορίας και θα αναζητεί πρόσθετα περιουσιακά στοιχεία και πληροφορίες από το κτηματολόγιο, το ΓΕΜΗ και το σύστημα άυλων τίτλων ενεργοποιεί η ΑΑΔΕ τον προσεχή Σεπτέμβριο, ενώ ταυτόχρονα το σύστημα θα ζητά τη διοικητική συνδρομή εφόσον απαιτείται και από τις φορολογικές αρχές άλλων χωρών. Εφόσον το ηλεκτρονικό σύστημα εντοπίζει περιουσιακά στοιχεία θα γίνονται κατασχέσεις και αυτόματοι συμψηφισμοί με το οφειλόμενο ποσό.

Επί της ουσίας το νέο πληροφοριακό σύστημα με την ονομασία “Eispraxis” θα σκιαγραφεί το προφίλ κάθε οφειλέτη, καθώς θα αντλεί πληροφορίες για τα εισοδήματα και την περιουσιακή του εικόνα από όλα τα πληροφοριακά συστήματα της ΑΑΔΕ, το Taxis, το Taxisnet, το Icisnet, το Elenxis καθώς και από τρίτους (κτηματολόγιο, ΓΕΜΗ, ΣΑΤ). Για κάθε οφειλή θα δημιουργείται ηλεκτρονικός φάκελος, ο οποίος θα ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο για τις ενέργειες και τα μέτρα που έχουν ληφθεί.

Τι θα ψάχνει το ηλεκτρονικό σύστημα της εφορίας

1. Αμεση παροχή κεντρικής πληροφορίας σε επίπεδο οφειλής (προφίλ οφειλέτη), συνδυάζοντας τις πληροφορίες από ηλεκτρονικές εφαρμογές και υποσυστήματα όπως εισόδημα, περιουσιολόγιο, καταστάσεις πελατών/προμηθευτών, σύστημα αυτοματοποιημένης επεξεργασίας, σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών με κράτη-μέλη της Ε.Ε. και πληροφορίες από τρίτους (όπως κτηματολόγιο Α.Ε., ΓΕΜΗ, ΣΑΤ κ.λπ.).

2. Αυτοματοποίηση διαδικασιών πίστωσης, συμψηφισμού και συστήματος ρυθμίσεων.

3. Αμεση αυτοματοποίηση διαδικασιών με στόχο ένα πλήρες και ενιαίο μοντέλο διαχείρισης οφειλών. Εισαγωγή νέων μεθόδων και τεχνολογιών στο πλαίσιο της αναγκαστικής είσπραξης.

4. Εφαρμογή διαχείρισης και παρακολούθησης ταυτότητας οφειλέτη και οφειλών.

5. Εφαρμογή διαχείρισης, παρακολούθησης και αυτοματοποίησης συμψηφισμών.

6. Εφαρμογή αποστολής και διαχείρισης ηλεκτρονικών κοινοποιήσεων, ειδοποιήσεων και επιδόσεων.

7. Εφαρμογή διαχείρισης, παρακολούθησης και αυτοματοποίησης λήψης μέτρων είσπραξης.

8. Εφαρμογή ενημέρωσης των φορολογουμένων για θέματα οφειλών.

Για παράδειγμα το ηλεκτρονικό σύστημα θα βάλει στο “μάτι” τους 4 εκατ. οφειλέτες του δημοσίου και θα αναζητεί από όλες τις πηγές πληροφόρησης περιουσιακά στοιχεία που δεν έχουν δηλωθεί. Δηλαδή το σύστημα θα αξιολογεί την οικονομική δυνατότητα του οφειλέτη για την αποπληρωμή του χρέους και θα αποστέλλονται ηλεκτρονικά μηνύματα τακτοποίησης της εκκρεμότητας, προειδοποιήσεις για λήψη αναγκαστικών μέτρων κυρίως στους ασυνεπείς έχοντες και κατέχοντες, ενώ στις επιστροφές φόρων θα διενεργείται αυτόματος συμψηφισμός τους με τα χρέη.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της ΑΑΔΕ χρέη στην εφορία εμφανίζονται να έχουν 3.996.871 φορολογούμενοι και επιχειρήσεις, ενώ αναγκαστικά μέτρα έχουν επιβληθεί σε 1.332.050 οφειλέτες. Όπως προκύπτει από τα στοιχεία:

* Το διάστημα Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου τα νέα ληξιπρόθεσμα χρέη ανήλθαν στα 6,33 δισ. ευρώ. Από αυτά τα 5,79 δισ. ευρώ είναι απλήρωτοι φόροι από τα φυσικά πρόσωπα και τις επιχειρήσεις.

* Το σύνολο των ληξιπρόθεσμων οφειλών (παλαιών προ του 2021 και νέων) έχει φθάσει τα 111,33 δισ. ευρώ. Από αυτά τα 25,02 δισ. ευρώ θεωρούνται ανεπίδεκτα είσπραξης, με το εισπράξιμο ποσό να περιορίζεται στα 86,37 δισ. ευρώ.