Σημαντική τουριστική επένδυση στη Ρόδο με 20 παραθεριστικά καταλύματα και 17 πισίνες
Τουρισμός

Σημαντική τουριστική επένδυση στη Ρόδο με 20 παραθεριστικά καταλύματα και 17 πισίνες

Η Διεύθυνση Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων του υπουργείου Πολιτισμού ενέκρινε, από την άποψη του Αρχαιολογικού Νόμου, την ανέγερση ξενοδοχείου σε ακίνητο ιδιοκτησίας της Εταιρείας THE TRIO J.M.G. ΙΚΕ συνολικού εμβαδού. 12.520 τ.μ., εντός των ορίων του θεσμοθετημένου χώρου αρχαιολογικού ελέγχου Ερημοκάστρου-παραλίας Τραουνού- Αφάντου, Ρόδου.

Στο ακίνητο θα ανεγερθούν 20 παραθεριστικά καταλύματα, ισόγεια ή διώροφα, 17 πισίνες, δύο υπόγεια κτήρια βιολογικού καθαρισμού και υποσταθμού ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και ένας χώρος υποδοχής που θα στεγαστεί σε υφιστάμενο ημιτελές κτίσμα.

Η έγκριση δόθηκε υπό τον όρο οι υπολειπόμενες εκσκαφικές εργασίες να γίνουν με επίβλεψη εκπροσώπου της Εφορείας Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου, μετά από έγκαιρη ειδοποίηση ενώ σε περίπτωση εντοπισμού αρχαιοτήτων οι εργασίες θα διακοπούν αμέσως για να γίνει ανασκαφική έρευνα, από τα αποτελέσματα της οποίας θα εξαρτηθεί η δυνατότητα και ο τρόπος συνέχισής τους.

Επίσης, οποιαδήποτε μελλοντική κτιριακή προσθήκη στο ξενοδοχειακό συγκρότημα ή άλλου είδους εγκατάσταση θα γίνει ύστερα από έγκριση της Εφορείας Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου, η οποία και θα πρέπει να εγκρίνει οποιαδήποτε τυχόν αναγκαία μετατροπή ή αναθεώρηση του γενικού σχεδιασμού και κατά προέκταση της οικοδομικής άδειας.

Επιπλέον, η έγκριση δόθηκε δεδομένου ότι τόσο κατά την αυτοψία, όσο και κατά τις διενεργηθείσες δοκιμαστικές τομές δεν εντοπίστηκαν αρχαιολογικά ευρήματα, ενώ από τις εργασίες ανέγερσης της ξενοδοχειακής μονάδας δεν προκαλείται άμεση ή έμμεση βλάβη στις ιστάμενες αρχαιότητες και μνημεία της ευρύτερης περιοχής, λόγω της απόστασης και έλλειψης οπτικής επαφής. Να σημειωθεί ότι άδεια χορήγησε και η υπηρεσία δόμησης του δήμου Ρόδου στην εταιρεία  για την ανέγερση νέου ξενοδοχείου επιπλωμένων διαμερισμάτων /κατοικιών 4 αστέρων με 100 κλίνες.

tornosnews.gr