Ο Περιφερειάρχης υπέγραψε την εργολαβική σύμβαση για την αποκατάσταση του Τεμένους Γαζί Χασάν στο Πλατάνι της Κω
Περιφέρεια

Ο Περιφερειάρχης υπέγραψε την εργολαβική σύμβαση για την αποκατάσταση του Τεμένους Γαζί Χασάν στο Πλατάνι της Κω

Το έργο χρηματοδοτείται και υλοποιείται από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, Γιώργος Χατζημάρκος, με την ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας, προέβη στην υπογραφή της εργολαβικής σύμβασης με τον ανάδοχο, για την υλοποίηση του έργου «Αποκατάσταση Τεμένους Πλατάνι στη Νήσο Κω», στο οποίο προκλήθηκαν σοβαρές ζημιές από τον ισχυρό σεισμό του 2017.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 275.000,00 €. Η συνολική συμβατική αξία του έργου ανέρχεται σύμφωνα με την προσφορά του αναδόχου στο ποσό των 175.391,51 € και χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να ολοκληρώσει το έργο εντός 12 μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της εργολαβικής σύμβασης.

 

Για την υλοποίηση του έργου προηγήθηκε τον Φεβρουάριο του 2021 η υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτιστικής Ανάπτυξης μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού και του Οργανισμού Διαχείρισης Κτημάτων ΒΑΚΟΥΦ Κω.

 

Την Προγραμματική Σύμβαση συνυπέγραψαν ο Περιφερειάρχης, Γιώργος Χατζημάρκος, η Υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη και η Πρόεδρος του ΒΑΚΟΥΦ Κω, Ελβάν Κοτζαογλάν και βάσει αυτής, η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου ανέλαβε τη χρηματοδότηση και την υλοποίηση του έργου.

 

Το τέμενος Γαζί Χασάν Πασά στο Πλατάνι της Κω οικοδομήθηκε σύμφωνα με κτητορική επιγραφή το έτος 1784-85, πιθανόν σε θέση παλαιοτέρου κτίσματος. Ακολουθώντας την συνήθη τυπολογία, στο ισόγειο είναι ο νάρθηκας και η αίθουσα προσευχής, ενώ στον όροφο ο γυναικωνίτης, προσβάσιμος από μια κλίμακα· στον αύλειο χώρο βρίσκεται η κρήνη καθαρμών. Ο σεισμός του 1933

και οι επεμβάσεις που πραγματοποιήθηκαν επέφεραν δομικές και μορφολογικές αλλαγές με κυριότερες, την αντικατάσταση της τετράριχτης κεραμοσκεπούς ξύλινης στέγης με επίπεδη τύπου Celler και την τροποποίηση της μορφής των ανοιγμάτων. Ακολούθησαν εσωτερικές διαρρυθμίσεις και μετασκευές, ενώ το 2014 ανακατασκευάστηκε πλήρως ο μιναρές. Με τον ισχυρό σεισμό του 2017 προκλήθηκαν ζημιές κυρίως στην τοιχοποιία και στην πλάκα της οροφής.

Αντικείμενο της Προγραμματικής Σύμβασης ήταν η διεξαγωγή όλων των απαραίτητων διαδικασιών για την αποκατάσταση των δομικών και των μορφολογικών στοιχείων του τεμένους και του εμπλουτισμού του, με τις απαραίτητες μηχανολογικές εγκαταστάσεις, με κύριο στόχο την άρση της επικινδυνότητας στην οποία έχει περιέλθει, την αντισεισμική του θωράκιση και την επαναφορά του σε συνθήκες που απρόσκοπτα θα επιτρέψουν τη λειτουργία του ως χώρου θρησκευτικής λατρείας. Οι εργασίες θα υλοποιηθούν υπό την επιστημονική εποπτεία της Εφορείας Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας για την προστασία των αρχαιοτήτων και τα προβλεπόμενα στην εγκεκριμένη μελέτη.

 

Βάσει της Προγραμματικής Σύμβασης, ο Οργανισμός Διαχείρισης Κτημάτων ΒΑΚΟΥΦ Κω ως Κύριος του έργου παρείχε το δικαίωμα στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου για την υλοποίηση του έργου.

 

Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου ανέλαβε την αρμοδιότητα για την υλοποίηση και την χρηματοδότηση του έργου

 

Το Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού ανέλαβε μέσω της Εφορείας Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου να εποπτεύσει και να παρακολουθήσει την υλοποίηση του έργου, σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας για την προστασία των αρχαιοτήτων και για την εκτέλεση των αρχαιολογικών έργων και σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη.

Φορέας λειτουργίας του έργου είναι ο Οργανισμός Διαχείρισης Κτημάτων ΒΑΚΟΥΦ Κω.