Την Κυριακή 9 Ιανουαρίου οι δημαιρεσίες στο Δήμο Ρόδου

Την Κυριακή  9 Ιανουαρίου και ώρα 12:30π.μ θα πραγματοποιηθεί ειδική τακτική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Ρόδου για την εκλογή των μελών του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου, των μελών της οικονομικής επιτροπής και των μελών της επιτροπής ποιότητας ζωής.

 

Όπως αναφέρεται στη σχετική πρόσκληση :

«Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, που δεν θα έχουν φυσική παρουσία, συμμετέχουν αρχικά με ηλεκτρονικά μέσα, και καλούνται να προσέλθουν σταδιακά στην αίθουσα συνεδρίασης, για τις ψηφοφορίες.

Οι ψηφοφορίες για την εκλογή μελών του προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου, θα διενεργηθούν κατά το διάστημα, από τις 13:00 έως τις 14:00.

Οι ψηφοφορίες για την εκλογών μελών Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής θα διενεργηθούν κατά το διάστημα από 14:30 έως 15:00».