Αντώνης Καμπουράκης για την Παγκόσμια ημέρα Ατόμων με Αναπηρία
Δήμος

Αντώνης Καμπουράκης για την Παγκόσμια ημέρα Ατόμων με Αναπηρία

Αντώνης Καμπουράκης για την Παγκόσμια ημέρα Ατόμων με Αναπηρία:

«Στη Ρόδο του πολιτισμού και της αλληλεγγύης δεν υπάρχουν
ούτε …παιδιά ενός κατώτερου Θεού, ούτε πολίτες δεύτερης κατηγορίας»

 

Η σημερινή Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία είναι αφορμή
ευαισθητοποίησης και κινητοποίησης για μια κοινωνία σεβασμού, αποδοχής και
ισοτιμίας 365 μέρες το χρόνο. Οι συνάνθρωποί μας με αναπηρία έχουν τα ίδια
δικαιώματα και τις ίδιες δυνατότητες να συμμετέχουν ισότιμα στη ζωή. Αυτή είναι
υποχρέωση όλων μας στο πλαίσιο μιας δημοκρατικής και πολιτισμένης κοινωνίας
που δεν κάνει εξαιρέσεις και δεν περιθωριοποιεί τη διαφορετικότητα.

Σε αυτή την κατεύθυνση ο Δήμος Ρόδου δραστηριοποιείται αποτελεσματικά και
υπεύθυνα μέσω του Γραφείου ΑΜΕΑ της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής και
Υγείας, την ΑΜΚΕ Κοινωνικής Φροντίδας και Ανάπτυξης, το Κέντρο Δημιουργικής
Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία «Εστία» καθώς και το Κέντρο Δημιουργικής
Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία «Νέα Πνοή». Παράλληλα υλοποιούνται δράσεις
όπως η δημιουργία υποδομών πρόσβασης ΑΜΕΑ στις παράλιες του Δήμου Ρόδου, η
δημιουργία δικτύου για την πρόσβαση των ΑΜΕΑ στη Μεσαιωνική Πόλη και η
κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση
ΑΜΕΑ σε Σχολικές μονάδες της Ρόδου.

Επίσης εγκαινιάσαμε πρόσφατα τη χρήση
ηλεκτρονικών ηχητικών συστημάτων πληροφόρησης για τα δρομολόγια που
ακολουθούν τα αστικά λεωφορεία της ΔΕΣ ΡΟΔΑ για την ενίσχυση της
προσβασιμότητας αλλά και της καλύτερης εξυπηρέτησης των συνανθρώπων μας με
αναπηρία.

Βασικό μας μέλημα, είναι να συμβάλουμε όσο το δυνατόν περισσότερο στην
αναβάθμιση της ποιότητας ζωής συμπολιτών μας με αναπηρία, διασφαλίζοντας πως
στη Ρόδο του πολιτισμού και της αλληλεγγύης δεν υπάρχουν ούτε «παιδιά ενός
κατώτερου Θεού», ούτε πολίτες δεύτερης κατηγορίας. Γι’ αυτό και δεν
εφησυχάζουμε. Συνεχίζουμε με όλες τις δυνάμεις μας να είμαστε δίπλα στα άτομα
που το έχουν ανάγκη και στις οικογένειές τους.

Αντώνης Β. Καμπουράκης
Δήμαρχος Ρόδου