Ο Δήμος Ρόδου στηρίζει τον αγώνα για την εξάλειψη της βίας κατά των Γυναικών

Ο Δήμος Ρόδου στηρίζει τον αγώνα για την εξάλειψη της βίας κατά των Γυναικών

Ο Δήμαρχος Ρόδου, κύριος Αντώνης Β. Καμπουράκης με την Εντεταλμένη Δημοτική
Σύμβουλο για θέματα Ισότητας και Πρόεδρο της Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας Δήμου
Ρόδου κυρία Κική Πάττα Αποστολίδη, στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας για την
Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών (25 η Νοεμβρίου), στέλνουν ηχηρό μήνυμα
μηδενικής ανοχής απέναντι στην έμφυλη και ενδοοικογενειακή βία.

Ο Δήμος Ρόδου, με τις Δομές Υποστήριξης Γυναικών που λειτουργεί, δεν παραμένει
σιωπηλός ούτε άπραγος στο φαινόμενο της βίας, το οποίο δεν γνωρίζει σύνορα και
πολιτισμούς. Με καθημερινά έργα και πράξεις αποδεικνύει έμπρακτα ότι βρίσκεται
κοντά στη γυναίκα, στο κορίτσι, γιατί στόχος είναι η ευημερία και η ποιότητα ζωής σε
μια κοινωνία ισότητας.

Μέχρι σήμερα το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών Δήμου Ρόδου έχει υποδεχτεί και
παράσχει εξειδικευμένες υπηρεσίες (κοινωνικής, ψυχολογικής, εργασιακής και νομικής
συμβουλευτικής) σε περίπου 550 γυναίκες και ο Ξενώνας Φιλοξενίας Γυναικών Δήμου
Ρόδου έχει αγκαλιάσει 170 γυναίκες με τα παιδιά τους, παρέχοντας τους ασφαλή
διαμονή (στέγη και διατροφή) και υπηρεσίες κοινωνικής επανένταξης.

Αφίσα από τους μαθητές του 6ου Γυμνασίου Ρόδου

Παράλληλα, ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της
τοπικής κοινωνίας, γιατί μόνο έτσι θα σπάσει η σιωπή αλλάζοντας τα στερεότυπα. Κάθε
χρόνο, από τις Δομές Υποστήριξης Γυναικών, πραγματοποιούνται ομιλίες, ημερίδες,
βιωματικά εργαστήρια σε σχολεία, συλλόγους, δημόσιους, ιδιωτικού φορείς και στο
ευρύ κοινό του νησιού.

Στο πλαίσιο αυτό, αξίζει να δημοσιοποιηθεί η επιστολή που εστάλη στον Δήμαρχο Ρόδου
κύριο Αντώνη Β. Καμπουράκη και στην Εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλο κυρία Κική
Πάττα – Αποστολίδη από τους μαθητές και τις μαθήτριες του 6ου Γυμνασίου πόλεως
Ρόδου, οι οποίοι φιλοτέχνησαν και ηλεκτρονική αφίσα υπό την επίβλεψη της
διευθύντριας του σχολείου κυρίας Βιβής Ξανθούλη και της καθηγήτριας εικαστικών,
κυρίας Ζαφειρίου Ελένης και αναφέρει:

«Η βία κατά των γυναικών αποτελεί παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Έχει
άμεσες έως και μακροχρόνιες επιπτώσεις, σωματικές, σεξουαλικές, νοητικές και
ψυχικές, και συχνά καταλήγει σε γυναικοκτονία. Οι αρνητικές επιπτώσεις δεν αφορούν
μόνο τις γυναίκες, αλλά και τις οικογένειές τους, τα παιδιά τους κατά κύριο λόγο, την
κοινότητα και την χώρα γενικά, ενώ τις περισσότερες φορές οι δράστες, παραμένουν
ατιμώρητοι. Η βία είναι βαθιά ριζωμένη στην ανισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών
και διαιωνίζεται από μια κουλτούρα ανοχής και άρνησης. Οι πολλές, μάλιστα, μορφές
που έχει δυσχεραίνουν εντονότερα τη θέση της γυναίκας στο σύγχρονο κόσμο,

καθιστώντας απαραίτητη την παροχή αυξημένης προστασίας και βοήθειας ως προς
αυτήν…».

Η Δημοτική Αρχή, πιστεύοντας ότι δεν πρέπει να υπάρχει διαχωρισμός στο δικαίωμα
της ζωής με αξιοπρέπεια, θα συνεχίσει τις πρωτοβουλίες υπέρ των γυναικών τόσο μέσω
των Δομών Υποστήριξης Γυναικών, όσο και μέσω της Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας.

Εκ του γραφείου τύπου