Ενημέρωση της Διοίκησης της Πυροσβεστικής Ν. Αιγαίου για το τέλος της αντιπυρικής περιόδου
Ρόδος

Ενημέρωση της Διοίκησης της Πυροσβεστικής Ν. Αιγαίου για το τέλος της αντιπυρικής περιόδου

 

Η Περιφερειακή Πυροσβεστική Διοίκηση Νοτίου Αιγαίου ενημερώνει τους κατοίκους των νησιών διοικητικής της υπαγωγής, ότι από τη Δευτέρα 16/11/2021, εξέπνευσε η δεκαπενθήμερη παράταση της αντιπυρικής περιόδου για το έτος 2021, η οποία είχε χορηγηθεί από τον Συντονιστή Επιχειρήσεων Βορείου, Νοτίου Αιγαίου και Κρήτης.

⦁ Επιπλέον, γίνεται γνωστό ότι όπως προκύπτει από τα στατιστικά στοιχεία, ο Νοέμβριος αποτελεί τον πλέον επικίνδυνο μήνα για την έναρξη και εξάπλωση δασικών πυρκαγιών εκτός αντιπυρικής περιόδου, καθώς δεν έχουν εκλείψει οι συνθήκες που επικρατούν στην ευρύτερη περιοχή κατά την ξηροθερμική περίοδο.

⦁ Επιπροσθέτως, επισημαίνεται ότι σε κάθε περίπτωση σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις (Άρθρο 2) της υπ’ αριθ. 09/2021 Πυροσβεστικής Διάταξης (ΦΕΚ Β΄ 1923), απαγορεύεται η κάθε είδους καύση, ενώ επιτρέπεται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις και εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι προϋποθέσεις και τα προβλεπόμενα από την εν λόγω διάταξη μέτρα και μέσα πυροπροστασίας.

Ύστερα από τα ανωτέρω, παρακαλούνται οι κάτοικοι των νησιών, να επιδείξουν την μέγιστη προσοχή κατά την εκτέλεση των αγροτικών τους εργασιών και να λαμβάνουν τα κατά περίπτωση ενδεδειγμένα μέτρα και μέσα πυροπροστασίας, ιδιαίτερα τις ημέρες κατά τις οποίες πνέουν στην περιοχή μας ισχυροί άνεμοι, προκειμένου να αποφευχθούν δυσάρεστα φαινόμενα.

Υπενθυμίζεται ότι η Υπηρεσία μας σε κάθε περίπτωση, υποχρεούται στην επιβολή των προβλεπόμενων ποινικών και διοικητικών κυρώσεων, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 19/2020 Πυροσβεστική Διάταξη (ΦΕΚ B΄ 2233).

 

Σε περίπτωση ανάγκης καλέστε 199 ή τον Ευρωπαϊκό Αριθμό Έκτακτης Ανάγκης 112.