Παρατείνεται μέχρι τις 15 Νοεμβρίου η απαγόρευση χρήσης πυρός στην περιοχή μας

 Πυροσβεστικό Σώμα
Συντονιστής Επιχειρήσεων Βορείου, Νοτίου Αιγαίου & Κρήτης

Μετά από σχετικές εισηγήσεις των Διοικήσεων Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομών Κυκλάδων, Δωδεκανήσου και Σάμου υπογράφηκε από τον Συντονιστή Επιχειρήσεων Βορείου, Νοτίου Αιγαίου και Κρήτης, Απόφαση για την επέκταση απαγόρευσης χρήσης πυρός έως και 15-11-2021, στις εκτάσεις που αναφέρονται στο πεδίο εφαρμογής της 9/2021 Πυροσβεστικής διάταξης, των ανωτέρω Νομών.

Η ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΘΕΣΗ ΟΛΩΝ ΜΑΣ