Ο Δήμος Ρόδου καταγράφει τα δημοτικά κτήρια, για να προωθήσει την προσβασιμότητα χωρίς φραγμούς για τα Άτομα με Αναπηρία
Δήμος

Ο Δήμος Ρόδου καταγράφει τα δημοτικά κτήρια, για να προωθήσει την προσβασιμότητα χωρίς φραγμούς για τα Άτομα με Αναπηρία

Ο Δήμος Ρόδου, μέσω της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Οργάνωσης και σε συνεργασία με το Δημοτικό Οργανισμό Πρόνοιας (ΔΟΠ) Δήμου Ρόδου, συμμετέχει στην προσπάθεια καταγραφής των δημοτικών κτηρίων σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες και την καταχώρησή τους σε πλατφόρμα που ανέπτυξε το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ). Καταληκτική ημερομηνία καταχώρησης είναι η 31η Δεκεμβρίου 2021.
Ο κ. Γιώργος Τριάντος, Αντιδήμαρχος Προγραμματισμού και Οργάνωσης και Πρόεδρος του ΔΟΠ, αναγνωρίζοντας τη συμβολή της ως άνω πρωτοβουλίας για τη βελτίωση της προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία, οργάνωσε συνεργείο που θα επισκεφτεί την κάθε τοπική κοινότητα και θα καταγράψει τόσο τα κατά κυριότητα και χρήση δημοτικά κτήρια (ΚΕΠ, γραφεία, αθλητικές και πολιτιστικές εγκαταστάσεις, παιδικούς σταθμούς κα) όσο και τα σχολικά συγκροτήματα.
«Πρόκειται για μια τεράστια προσπάθεια, αφού για πρώτη φορά θα καταγραφούν ηλεκτρονικά τα δημοτικά κτήρια ως προς το θέμα της προσβασιμότητας τους από άτομα με αναπηρία. Αξιοποιώντας τις νέες τεχνολογίες, θα μας δοθεί η δυνατότητα όλα τα δημοτικά κτήρια να απεικονιστούν σε ηλεκτρονικούς γεωγραφικούς χάρτες μαζί με φωτογραφικό υλικό.
Η βάση δεδομένων που θα δημιουργηθεί θα μας υποστηρίξει για την περαιτέρω κατάθεση προγραμμάτων που θα συμβάλλουν στην διευκόλυνση της καθημερινότητας των ατόμων με αναπηρία, που είναι εξάλλου και το ζητούμενο σε μια κοινωνία ισότητας» επισήμανε ο κ. Γιώργος Τριάντος.
Το πρόγραμμα επισκέψεων έχει ως εξής:
Πέμπτη 04 και Παρασκευή 05 Νοεμβρίου
Δημοτική Ενότητα Καμείρου
Τετάρτη 10 και Πέμπτη 11 Νοεμβρίου Δημοτική Ενότητα
Νότιας Ρόδου
Παρασκευή 12 και Δευτέρα 15 Νοεμβρίου Δημοτική Ενότητα Ατταβύρου
Τρίτη 16 και Τετάρτη 17 Νοεμβρίου Δημοτική Ενότητα Ιαλυσού και Δημοτική Ενότητα Πεταλουδών,
Πέμπτη 18 και Παρασκευή 19 Νοεμβρίου Δημοτική Ενότητα Λινδίων,
Δευτέρα 22 Νοεμβρίου Δημοτική Ενότητα Αρχαγγέλου
Τρίτη 23 και Τετάρτη 24 Νοεμβρίου Δημοτική Ενότητα Αφάντου και Πέμπτη 25 και Παρασκευή 26 Νοεμβρίου Δημοτική Ενότητα Καλλιθέας