Οι εκλογές θα πραγματοποιηθούν στις 28 Νοεμβρίου 2021

Οι υποψήφιοι για τη θέση του προέδρου του ΔΣΡ θα είναι οι:

Μαλλιαράκης Χριστόδουλος του Νικολάου

Μαυρομμάτης Γεώργιος του Γρηγορίου

Περίδης Βασίλειος του Προμηθέα.

Υποψήφιοι σύμβουλοι :

Αρνιθενού Ευαγγελία του Κυριάκου

Βερβέρης Δημήτριος του Νικολάου

Διάκος Μιχαήλ του Αναστασίου

Ζερβός Αντώνιος του Νικολάου

Κακακιός Γεώργιος του Ελευθερίου

Καρανικόλας Ευστράτιος του Σωτηρίου

Καραολάνη Ανθούλα του Αντωνίου

Κατσίμπρη Ειρήνη – Μαρίνα (Νινέτα) του Μιχαήλ

Κιουρτζής Στυλιανός του Κωνσταντίνου

Λαουδίκου Αικατερίνη – Γεωργία του Μιχαήλ

Λεβέντης Στέργος του Μιχαήλ

Πανιέρας Παναγιώτης του Αργυρίου

Παπαγεωργίου Βασιλική (Βάσια) του Σάββα

Παυλίδης Σάββας του Δημητρίου

Στεφανάρα Γεωργία του Κωνσταντίνου

Σωφρονάς Γεώργιος του Κωνσταντίνου Χατζηγιάννη  Μαγδαληνή Τσαμπίκα του Γεωργίου – Ανέστη.