Την 25η Οκτωβρίου 2021 παραδίδει ο Δήμος Ρόδου το νέο Κτηματολόγιο
Δήμος

Την 25η Οκτωβρίου 2021 παραδίδει ο Δήμος Ρόδου το νέο Κτηματολόγιο

 

Με πρωτοβουλία του δημάρχου Αντώνη Καμπουράκη ολοκληρώνεται η μετεγκατάσταση

Την 25 η Οκτωβρίου 2021 παραδίδει ο Δήμος Ρόδου το νέο Κτηματολόγιο
Με αφορμή την με αρ. πρωτ. 1003/18.10.2021 ανακοίνωση που υπογράφει ο
πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Ρόδου Βασίλης Περίδης και η γενική γραμματέας
Καλλιόπη Παπαπαύλου – Βαρδέλλη και η οποία προκαλεί έκπληξη και απορία, ο Δήμος
Ρόδου και η δημοτική αρχή του Αντώνη Β. Καμπουράκη και ιδιαίτερα ο Αντιδήμαρχος
Πολιτιστικών Μνημείων και Υπηρεσίας Δόμησης Δρ. Στέφανος Ι. Δράκος, ενημερώνουν
τους πολίτες για τα κάτωθι:

1. Ο Δήμος Ρόδου καμία αρμοδιότητα ή ευθύνη είχε για τη λειτουργία ή μεταστέγαση
του Κτηματολογίου Ρόδου. Η συγκεκριμένη Υπηρεσία, δεν αποτελεί υπηρεσία του
Δήμου Ρόδου, ούτε και το κτήριο στο οποίο στεγαζόταν ανήκε στο Δήμο Ρόδου,

2. Με πρωτοβουλία του Δημάρχου Ρόδου Αντώνη Β. Καμπουράκη, ο Δήμος Ρόδου,
ανέλαβε την 26 η Μαΐου 2021, κατόπιν συμφωνίας του Υπουργού Δικαιοσύνης Κώστα
Τσιάρα, του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου Γεώργιου Χατζημάρκου και του
Δημάρχου Ρόδου Αντώνη Β. Καμπουράκη, τη μεταστέγαση του Κτηματολογίου
Ρόδου, οικειοθελώς. Ευθύνη την οποία ανέθεσε ο Δήμαρχος Ρόδου Αντώνης Β.
Καμπουράκης στον Αντιδήμαρχο Πολιτιστικών Μνημείων και Υπηρεσίας Δόμησης
Δρ. Στέφανο Ι. Δράκο.

Απλούστερα: Εσύ ο απλός – μέσος πολίτης της Ρόδου που καλείσαι να κοπιάσεις για
να διατηρήσεις τη θέση εργασίας σου ή να λειτουργήσεις την επιχείρησή σου ή
ακόμη και να συντηρήσεις την οικία σου (εάν είσαι τυχερός και διατηρείς έστω μία)
ή το κατάστημά σου, αφιερώνεις χρόνο, κόπο και χρήμα πχ. για να φτιάξεις την οικία
ενός τρίτου, δωρεάν, κοπιαστικά και ανιδιοτελώς (!),

3. Ο Δήμος Ρόδου μόλις είκοσι (20) ημέρες μετά, ολοκλήρωσε τις κατά περίπτωση
εργασίες, όπως αυτές μνημονεύονται στο με αρ. 14/2020 πρακτικό της Επιτροπής
Στέγασης Δημοσίων Υπηρεσιών για τους Αναγκαίους Χώρους Στέγασης –
Καταλληλότητα του Κτηματολογίου Ρόδου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, χρόνος
ρεκόρ για διαδικασίες Ελληνικού Δημοσίου. Ετοίμασε δηλαδή σε είκοσι (20)
ημέρες, ένα ολόκληρο κτήριο (!),

4. Σε εννέα (9) ημέρες, επίσης χρόνος ρεκόρ για διαδικασίες Ελληνικού Δημοσίου,
εξέδωσε Πιστοποιητικό/Μελέτη Πυρασφάλειας από την Πυροσβεστική Υπηρεσία
Ρόδου,

5. Εξέδωσε οικοδομική άδεια και υπέβαλλε τακτοποιήσεις αυθαιρέτων κατά την
κείμενη Νομοθεσία και

6. Εξέδωσε βεβαίωση στατικής επάρκειας.

Έκτοτε περίμενε την υπογραφή απόφασης που θα νομιμοποιούσε την τέλεση δαπανών από
το Δήμο Ρόδου (σημείωση -1-, ελλείψει αρμοδιότητας).

Με την υπογραφή της με αρ. πρωτ. Α3δ/Γ.Π.οικ.58152/23.09.2021 κοινής απόφασης για
την τροποποίηση της υπό στοιχεία ΔΥ8γ/ΓΠ/174271 π.ε./12.02.2009 κοινής απόφασης των
Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών και Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης «Παραχώρηση χρήσης των κτηριακών εγκαταστάσεων του παλαιού
Νοσοκομείου Ρόδου», που επέτρεψε στο Δήμο Ρόδου τη συνέχιση των διαδικασιών για τη
μεταστέγαση του Κτηματολογίου, ο Δήμος Ρόδου προχώρησε ακολούθως στα κάτωθι:

1. Ολοκλήρωσε σε μία (1) ημέρα τεχνική έκθεση και προϋπολογισμό για την
αποσυναρμολόγηση και συναρμολόγηση των βιβλιοθηκών,
2. Ολοκλήρωσε σε δύο (2) ημέρες τεχνική έκθεση και προϋπολογισμό για τη
μεταφορά του αρχειακού υλικού,

3. Αποσυναρμολόγησε, μετέφερε, συναρμολόγησε και τοποθέτησε βιβλιοθήκες και
γραφεία στο νέο κτήριο του Κτηματολογίου Ρόδου, προσφορά του Δήμου Ρόδου
και του Υπουργείου Υγείας, στο Υπουργείο Δικαιοσύνης,

4. Διενήργησε όλη τη νόμιμη γραφειοκρατική διαδικασία για την ανάθεση των
ανωτέρων υπηρεσιών (εκθέσεις, προϋπολογισμοί, αιτήματα συνδρομής, δηλώσεις
αδυναμίας, τεκμηριωμένα, αναλήψεις υποχρέωσης, προσκλήσεις ανάθεσης κτλ.),
5. Ζήτησε και έλαβε τον ορισμό υπευθύνων κατά τη παραλαβή, μεταφορά και
παράδοση του αρχειακού υλικού από το παλιό στο νέο κτήριο και

6. Παραδίδει αύριο, 19 η Οκτωβρίου 2021, ημέρα Τρίτη, τα κλειδιά του νέου κτηρίου
(της κεντρικής εισόδου, των θυρών ασφαλείας που έχουν τοποθετηθεί επιπλέον
πριν την είσοδο στους χώρους των αρχείων κτλ), τους κωδικούς του συναγερμού
ασφαλείας που επίσης έχει τοποθετηθεί και οδηγίες για τη λειτουργία των καμερών
ασφαλείας, στον προϊστάμενο του Κτηματολογίου Ρόδου, πριν την έναρξη
μεταφοράς του αρχειακού υλικού, καθώς και

7. Ολοκληρώνει – εκτός απροόπτου πχ. καιρικών συνθηκών – την 25 η Οκτωβρίου 2021,
ημέρα Δευτέρα, τη μεταφορά του αρχειακού υλικού που δύναται να επιτρέψει –
κατά τις υποδείξεις του Κτηματολογίου και υπό την αποκλειστική του αρμοδιότητα –
την αρχική επαναλειτουργία του στο νέο κτήριο.

Κατά συνέπεια,

Ευχαριστούμε θερμά την ηγεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, του Υπουργείου Υγείας,
του Υπουργείου Εσωτερικών και του Υπουργείου Οικονομικών για την άριστη συνεργασία.
Τον Γ.Γ. του Υπουργείου Δικαιοσύνης και το προσωπικό της Διεύθυνσης Τεχνικών
Υπηρεσιών του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Ιδιαιτέρως ευχαριστούμε τον προϊστάμενο του
Κτηματολογίου Ρόδου για την αδιάκοπη εργασία και συνεργασία του, καθώς και το άριστο
προσωπικό του Δήμου Ρόδου, που κόπιασε για την ταχεία – σε ασφυκτικούς ρυθμούς –
ολοκλήρωσης της διαδικασίας, σύννομα.

Σε ότι αφορά στην ανακοίνωση – προτροπή του προέδρου και της γραμματέως του
Δικηγορικού Συλλόγου Ρόδου – την οποία πληροφορηθήκαμε με ειλικρινή έκπληξη – τους
ευχαριστούμε πολύ για τις υποδείξεις τους, αλλά δυστυχώς δεν θα πάρουμε…(!)

Λυπούμαστε ειλικρινά που αντί να μας ευχαριστούν, αντί να μας ευγνωμονούν, μας
εγκαλούν κιόλας. Την επόμενη φορά, ας αναλάβουν οι ίδιοι, για να είμαστε σίγουροι ότι
δεν θα τελειώσουν ποτέ (!)
Ελπίζουμε να ανακαλέσουν την επιστολή τους, να ευχαριστήσουν δημόσια το Δήμο
Ρόδου και ιδιαίτερα τον δήμαρχο Αντώνη Β. Καμπουράκη και να μην επιτρέψουν τυχόν
εκλογικές διαδικασίες ή/και πολιτικά παιχνίδια, να θολώσουν την κρίση τους.

Ο Αντιδήμαρχος

Πολιτιστικών Μνημείων και Υπηρεσίας Δόμησης

Δρ. Στέφανος Ι. Δράκος
Δρ. Πολιτικός Μηχανικός Α.Π.Θ.