Υπόμνημα του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου προς τον Υπουργό Υγείας Θάνο Πλεύρη για την υποστελέχωση του Νοσοκομείου
Δήμος

Υπόμνημα του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου προς τον Υπουργό Υγείας Θάνο Πλεύρη για την υποστελέχωση του Νοσοκομείου

Κατατέθηκαν προτάσεις για την ενίσχυση του ΕΚΑΒ και την αναβάθμιση του Περιφερειακού Ιατρείου Γενναδίου (Νότιας Ρόδου)

 

Υπόμνημα με τις θέσεις και τις προτάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου για την
αντιμετώπιση της υποστελέχωσης βασικών τομέων του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου, εστάλη
την Παρασκευή 8 Οκτωβρίου στον Υπουργό Υγείας Θάνο Πλεύρη.

Στο υπόμνημα παρατίθενται διεξοδικά όλα τα καίρια ζητήματα που χρήζουν άμεσης
αντιμετώπισης-επίλυσης για την ενίσχυση του Νοσοκομείου Ρόδου, αλλά και του ΕΚΑΒ, καθώς
επίσης του Περιφερειακού Ιατρείου Γενναδίου (Νότιας Ρόδου).

Υπενθυμίζεται ότι προηγήθηκε την Τετάρτη 6 Οκτωβρίου στην Αθήνα συνάντηση εργασίας
μεταξύ του Υπουργού και αντιπροσωπείας του Δήμου Ρόδου, αποτελούμενης από τον Πρόεδρο
του Δημοτικού Συμβουλίου, Μιχάλη Σοκορέλο, τους Αντιδημάρχους Γιώργο Τριάντο και Τάσο
Σπανό και το Δημοτικό Σύμβουλο, Σάββα Καραταπάνη, σε συνέχεια της σχετικής απόφασης του
δημοτικού συμβουλίου όπου συζητήθηκαν αναλυτικά όλα τα θέματα και οι προτάσεις που
περιλαμβάνονται στο Υπόμνημα το οποίο ακολουθεί:

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΣΧΕΤ: Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου αρ.203/2021.

Κύριε Υπουργέ,

Σε συνέχεια της από 6/10/2021 συνάντησής μας στο Υπουργείο Υγείας, σας καταθέτουμε
σχετικό υπόμνημα σε σχέση με τα θέματα της συζήτησης και ευελπιστούμε στην κατανόηση και
επίλυση των προβλημάτων που αναφέρθηκαν.

ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Γ.Ν. ΡΟΔΟΥ: (ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ
ΤΩΡΑ)

Είναι γνωστή η ένδεια που αντιμετωπίζει το Τμήμα με μία αναισθησιολόγο (Διευθύντρια) να
εκτελεί 22 εφημερίες μηνιαίως και ένα Επιμελητή Αναισθησιολόγο ο οποίος εν μέσω άδειας
ανατροφής τέκνων, προσφέρει οκτώ (8) εφημερίες στο Τμήμα.
Αποτέλεσμα των ελλείψεων είναι η αναστολή όλων των τακτικών χειρουργείων με αποτέλεσμα
την υπέρογκη λίστα αναμονής των ασθενών, η μη ασφαλής κάλυψη διακομιδών και εκτάκτων
περιστατικών νοσηλευόμενων ασθενών και η φυσική εξουθένωση των εφημερευόντων του
Τμήματος

 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ:

1. Την αποδέσμευση των προκηρύξεων από τον προγραμματισμό της 2ης ΥΠΕ και να δοθεί
η αρμοδιότητα στο Νοσοκομείο Ρόδου να προκηρύσσει άμεσα τις κενές θέσεις είτε τακτικού
είτε επικουρικού ιατρικού προσωπικού. Την μηναία παρουσία των αποσπασμένων ιατρών και
την οριστική απόσπαση ή μετάταξή τους εφόσον εκδηλώσουν ενδιαφέρον παραμονής.
2. Την αποδέσμευση του πλαφόν των εφημεριών ώστε να αμείβονται οι επιπλέον
εφημερίες οι οποίες θα πρέπει να είναι αυτοτελώς φορολογούμενες και ακατάσχετες για τα
πέραν του πλαφόν ποσά.
3. Την αναβάθμιση του Νοσοκομείου Ρόδου σε περιφερειακό και την διασύνδεση του με
Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο αναφοράς ώστε να διασφαλίζεται η επικουρία ιατρικού
προσωπικού μέχρις ότου επιτευχθεί η επάρκεια.
4. Διατήρηση του ποσού των 250 ευρώ ανά εφημερία και η θεσμοθέτηση συνεργασίας με
ιατρούς του ιδιωτικού των κρίσιμων ειδικοτήτων ώστε να καλυφθούν τα υπάρχοντα κενά και
τις ανάλογες ενέργειες εκ μέρους του Υπουργείου και της ΥΠΕ.
5. Τη συνεργασία του Α΄και Β΄βαθμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την αξιοπρεπή
παραμονή και σίτιση των αποσπασμένων ιατρών.
6. Την τήρηση και εφαρμογή των προβλεπόμενων ρυθμίσεων και κινήτρων για
Νοσοκομεία Άγονων Περιοχών, την προκήρυξη των θέσεων σε βαθμό Επιμελητή Α’ με την
ρήτρα υποχρεωτικής παραμονής για 4-5 έτη.

ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ:

1. Την άμεση προκήρυξη δύο θέσεων Επιμελητών Α’ με τους ίδιους όρους και
προϋποθέσεις που θα ισχύουν για το Αναισθησιολογικό Τμήμα και την ίδια παροχή κινήτρων
με το αναισθησιολογικό τμήμα.

ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ – ΤΜΗΜΑ ΑΞΟΝΙΚΗΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ

Προκήρυξη με τις διαδικασίες τοπικού χαρακτήρα, εκτός ΥΠΕ, δύο (2) Επιμελητών Α’ με τις
ίδιες προϋποθέσεις και όρους όπως τα παραπάνω τμήματα.

ΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ:

Αιτούμαστε την προκήρυξη νοσηλευτικού – παραϊατρκού – λοιπού προσωπικού με δεδομένες
τις πραγματικές και ανελαστικές ελλείψεις που παρατηρούνται.
Ενεργοποίηση του υπάρχοντα πίνακα λοιπού επικουρικού προσωπικού και ταχύτερη κάλυψη
των κενών θέσεων με ταυτόχρονη παράταση των συμβασιούχων των οποίων λήγει η θητεία.

ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΤΜΉΜΑ:

Επιτακτική η ανάγκη λειτουργίας του για λόγους του οποίους και ασφαλώς γνωρίζετε, με
δεδομένη την κάλυψη ασθενών από όλο το Νότιο Αιγαίο και ειδικότερα τα Δωδεκάνησα, την
συνεχιζόμενη ;αύξηση των ασθενών του Ογκολογικού Τμήματος και την αναγκαιότητα
συνέχισης θεραπειών με ακτινοβολία, που συνεπάγονται μεγάλη οικονομική επιβάρυνση και
ταλαιπωρία ασθενών και συνοδών που θα πρέπει να μετακινηθούν προς κεντρικά νοσοκομεία.

Οι σχετικές τεχνικές και οικονομικές μελέτες έχουν ολοκληρωθεί, η σχετική μελέτη από την
Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας έχει γίνει. Απομένει η σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ
Νοσοκομείου Ρόδου – Περιφέρειας και Υπουργείου ώστε να μπορέσει το έργο κατασκευής και
εξοπλισμού να ενταχθεί στο Νέο Αναπτυξιακό.

Ο εξοπλισμός δύναται επικουρικά να εξασφαλισθεί από Ιδιωτικούς και Ιδρύματα.

ΕΚΑΒ:

α) Υπάρχει μεγάλο έλλειμμα σε γιατρούς του ΕΚΑΒ στα νησιά περιλαμβανομένης της Ρόδου,
όπου υπάρχει και Τμήμα Αεροδιακομιδών. Τελευταία το Τμήμα αυτό έχει σοβαρές ελλείψεις
,έχει κενά στους εφημερεύοντες και δεν μπορεί να ανταποκριθεί σε κλήσεις διακομιδής
ασθενών από τα νησιά ! Για τη διενέργεια διακομιδής μας ζητούν πολλές φορές τη συμμετοχή
γιατρών από το Νοσοκομείο Ρόδου η από τα Κέντρα Υγείας.

 

Η προκήρυξη δύο (2) θέσεων γιατρών για τις ανάγκες του ΕΚΑΒ Ρόδου είναι άκρως
απαραίτητη ώστε να καλυφθούν τα κενά στις εφημερίες του Τμήματος Αεροδιακομιδών.
Συντονισμός διακομιδών: Δεν είναι δυνατόν ο ιατρός από Ρόδο ή οποιοδήποτε άλλο νησί της
Δωδεκανήσου να αναζητά νοσοκομείο ή μονάδα εντατικής θεραπείας σε όλη την Ελλάδα
προκειμένου το ΕΚΑΒ να δώσει έγκριση ή να εκτελέσει διακομιδή. Η όλη διαδικασία θα έπρεπε
αναλόγως του περιστατικού να διεκπεραιώνεται κεντρικά με τη μεταφορά του ασθενούς στο
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ νοσοκομείο τον ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ χρόνο.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ (ΝΟΤΙΑΣ ΡΟΔΟΥ)

Εφαρμογή και υλοποίηση του ήδη υπάρχοντος Οργανισμού για ίδρυση Πολυδύναμου
Περιφερειακού Ιατρείου (από το 2010) ώστε να είναι δυνατή η στελέχωσή με ιατρικό και
Νοσηλευτικό Προσωπικό.
Ευελπιστούμε στην προσοχή σας και την συμβολή σας στην επίλυση αυτών των πραγματικών
και ειλικρινών αιτημάτων που σας καταθέτουμε με το παρόν υπόμνημα.

Εκ μέρους του Δημοτικού Συμβουλίου και σε εκτέλεση σχετικής απόφασής του.

ΣΟΚΟΡΕΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ – Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου, Διευθυντής Ορθοπεδικής Κλινικής και
Πρόεδρος Χειρουργικού Τομέα Γ.Ν. Ρόδου

ΤΡΙΑΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – Αντιδήμαρχος, Πρόεδρος Δημοτικού Οργανισμού Πρόνοιας, Διευθυντής
Α’ Χειρουργικής Κλινικής

ΚΑΡΑΤΑΠΑΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ – Δημοτικός Σύμβουλος, Διευθυντής ΕΚΑΒ Ρόδου

ΣΠΑΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ – Αντιδήμαρχος

 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ

Μιχαήλ Β. Σοκορέλος

Εκ του Γραφείου Τύπου