Συνάντηση αντιπροσωπείας του Δήμου Ρόδου με τον Υπουργό Υγείας Θάνο Πλεύρη για το Νοσοκομείο
Δήμος

Συνάντηση αντιπροσωπείας του Δήμου Ρόδου με τον Υπουργό Υγείας Θάνο Πλεύρη για το Νοσοκομείο

 

Συνεργασία για την άμεση προώθηση και εφαρμογή των αναγκαίων  λύσεων στο χώρο της Δημόσιας Υγείας

 

Συνάντηση με τον Υπουργό Υγείας, Θάνο Πλεύρη είχε την Τετάρτη 6 Οκτωβρίου στην Αθήνα
αντιπροσωπεία του Δήμου Ρόδου, αποτελούμενη από τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου,
Μιχάλη Σοκορέλο, τον Αντιδήμαρχο Προγραμματισμού και Οργάνωσης-Προέδρο του ΔΟΠ,
Γιώργο Τριάντο, τον αντιδήμαρχο των δημοτικών ενοτήτων Αφάντου και Πεταλούδων-
Πρόεδρο της ΔΕΡΜ.Α.Ε., Αναστάσιο Σπανό και τον Δημοτικό Σύμβουλο Σάββα Καραταπάνη.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε ιδιαίτερα εποικοδομητικό και συνεργατικό κλίμα σε
εκτέλεση απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου στο πλαίσιο της συνεδρίασης της 28ης
Σεπτεμβρίου και τέθηκαν στον Υπουργό ζητήματα που αφορούν στην υποστελέχωση καίριων
τομέων του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου καθώς επίσης στην ενίσχυση των δομών
πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας του νησιού.

Ειδικότερα, τέθηκε το ζήτημα της έλλειψης αναισθησιολόγων αλλά και εντατικολόγων για την
κάλυψη των αναγκών της ΜΕΘ του ΓΝΡ. Η υποστελέχωση του ακτινολογικού τμήματος και οι
γενικότερες ελλείψεις υγειονομικού και επικουρικού προσωπικού, αποτέλεσαν επίσης
αντικείμενο συζήτησης.

Τέθηκε παράλληλα στον Υπουργό το θέμα της σύστασης και λειτουργίας ακτινοθεραπευτικού
τμήματος στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου, η ενίσχυση του Περιφερειακού Ιατρείου Γενναδίου και
ειδικότερα η ενεργοποίηση του ήδη υπάρχοντος οργανισμού λειτουργίας του που προβλέπει τη
μετατροπή του σε Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Νότιας Ρόδου, η ενίσχυση του ΕΚΑΒ και η
άρση της γραφειοκρατίας που διέπει τις διακομιδές προκειμένου να επισπεύδονται οι
διαδικασίες.

Αναλυτικό υπόμνημα με τις προτάσεις της Δημοτικής Αρχής για όλα τα θέματα που
συζητήθηκαν, πρόκειται να κατατεθεί στον Υπουργό Υγείας, Θ. Πλεύρη με τον οποίο θα
συνεχισθούν οι διαβουλεύσεις με στόχο την προώθηση των αναγκαίων λύσεων για στο χώρο
της Δημόσιας Υγείας σε βραχύ χρονικό ορίζοντα για την βέλτιστη δυνατή εξυπηρέτηση των
πολιτών.

 

Εκ του Γραφείου Τύπου