Υποβολή Πράξεων της ΔΕΥΑΡ, για χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων
Δήμος

Υποβολή Πράξεων της ΔΕΥΑΡ, για χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων

Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ. ΔΕΥΑΡ  Βασίλειος Μανέττας με ανάρτηση του κάνει γνωστό τα εξής :
Τέσσερα τεχνικά δελτία υπέβαλε η ΔΕΥΑΡ, προκειμένου να ενταχθούν ισάριθμες Πράξεις στο ΠΔΕ, για χρηματοδότηση.
Οι δύο Πράξεις αφορούν στη δημοπράτηση επιχειρησιακών μελετών, που σύμφωνα με τη νομοθεσία έπρεπε να τις διαθέτει η ΔΕΥΑΡ εδώ και χρόνια.
Οι άλλες δύο αφορούν στην κατασκευή κρίσιμης σημασίας έργων, όπως η αντικατάσταση των καταθλιπτικών αγωγών λυμάτων στο κέντρο της πόλης, που σπάνε επί χρόνια, ταλαιπωρώντας πολίτες και επιχειρήσεις. Η ΔΕΥΑΡ είναι σε πλήρη ετοιμότητα δημοπράτησής τους, εφόσον εξασφαλιστούν οι χρηματοδοτήσεις.
1. Υλοποίηση Σχεδίου Ασφάλειας Νερού –
Μελέτη προϋπολογισμού 422.666,98€ (χωρίς ΦΠΑ)
2. Γενικό Σχέδιο Ύδρευσης(Masterplan) –
Μελέτη προϋπολογισμού 392.972,25€ (χωρίς ΦΠΑ)
3. Κατασκευή Αγωγών Μεταφοράς Λυμάτων Δ.Κ. Ρόδου –
Έργο Προϋπολογισμού 2.381.000,00€ (χωρίς ΦΠΑ)
4. Δίκτυα Αποχέτευσης Όμβριων Αφάντου – Έργο Προϋπολογισμού 1.225.000,00€ (χωρίς ΦΠΑ)
Με σχέδιο, σύνεση και πολλή δουλειά, χτίζουμε τη νέα ΔΕΥΑΡ, προς όφελος της κοινωνίας και του περιβάλλοντος.
Μπορεί να είναι εικόνα 1 άτομο και κείμενο που λέει "ΔΕΥΑΡ www.deyar.gr Υποβολή από Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων μελετών, Πράξεις ΠΔΕ, χρηματοδότηση. αντικατάσταση Τέσσερα τεχνικά δελτία υπέβαλε ΔΕΥΑΡ, προκειμένου Πράξεις αφορούν δημοπράτηση άλλες αφορούν νκαταθλυττικών γωγών λυμάτων κέντρο επιχειρήσεις. ΔΕΥΑΡ είναι πλήρη τοιμότητα δημοπράτησής τους, χρηματοδοτήσεις 1. λοποίηση Σχεδίου Ασφάλειας Νερού -Μελέτη προύπολογισμο 22.666,98€ (χωρίς ΦΠΑ) 2. Γενικό Σχέδιο δρευσης(Masteplan)- Μελέτη ηπρουπολογισμού 392.972,25€ (χωρίς ΦΠΑ) 3. Κατασκευή Αγωγών Μεταφοράς Λυμάτων Δ.Κ. Ρόδου Έργο Προυπολογισμού ΦΠΑ) 4. Δίκτυα Αποχέτευσης Ομβριων Αφάντου- Έργο Προυπολογισμού 1.225.000,00€ Με σχέδιο, σύνεση και πολλή δουλειά, χτίζουμε νέα ΔΕΥΑΡ, προς όφελος της κοινωνίας και του περιβάλλοντος. Βασίλειος Μανέττας- Πρόεδρος (χωρίς ΔΕΥΑΡ"
Βασίλειος Μανέττας
Πρόεδρος Δ.Σ. ΔΕΥΑΡ