Εμπορικός Σύλλογος Ρόδου: Οι προϋποθέσεις λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων από 13 έως 20 Σεπτεμβρίου
Ρόδος

Εμπορικός Σύλλογος Ρόδου: Οι προϋποθέσεις λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων από 13 έως 20 Σεπτεμβρίου

Προϋποθέσεις λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων από 13 Σεπτεμβρίου έως 20 Σεπτεμβρίου 2021
Ο Εμπορικός Σύλλογος Ρόδου σας ενημερώνει για τις αλλαγές στις προϋποθέσεις λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων συνεχίζουν να ισχύουν, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 55400 (ΦΕΚ τεύχος Β 4206/12-09-2021), και είναι οι εξής:
• Στα καταστήματα λιανικής και στα καταστήματα τροφίμων, η αναλογία χωρητικότητας προς πελάτη συνεχίζει να είναι στο ένα άτομο ανά 9 τ.μ. , ενώ στους κοινόχρηστους χώρους η αναλογία παραμένει στον ένα πελάτη ανά 5 τ.μ. Οι εργαζόμενοι και το προσωπικό δεν υπολογίζονται για την τήρηση των ορίων αυτών.
• Στα καταστήματα κινητής τηλεφωνίας επιτρέπεται η παρουσία έως 6 πελατών σε χώρους εμβαδού έως 100 τμ.
• Διενέργεια διαγνωστικού ελέγχου μία (1) φορά την εβδομάδα για όλους τους εργαζόμενους που δεν είναι πλήρως εμβολιασμένοι ή νοσήσαντες, οι οποίοι παρέχουν εργασία με φυσική παρουσία εντός ή εκτός των εγκαταστάσεων της υπηρεσίας τους, με τη μέθοδο μοριακού ελέγχου (PCR) ή με τη χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test) σε ιδιωτικά διαγνωστικά εργαστήρια, όπως ορίζονται στο π.δ. 84/2001 (Α’ 70), ή σε ιδιωτικές κλινικές ή σε φαρμακεία ή σε ιδιώτη ιατρό, με δική τους δαπάνη.
• Το ωράριο για το προαναφερόμενο χρονικό διάστημα διαμορφώνεται από 7.00 έως 21.00.
• Εξακολουθεί να υφίσταται η ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΜΕ ΕΓΓΡΑΦΟ Ή ΦΗΦΙΑΚΟ ΤΡΟΠΟ ΤΟΥ ΜΕΓΙΣΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΝΑ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ.
Σας εφιστούμε την προσοχή ότι στο επόμενο χρονικό διάστημα οι έλεγχοι θα ενταθούν και σας καλούμε όπως συμμορφωθείτε στις διατάξεις του νόμου.
Ρόδος, 13 Σεπτεμβρίου 2021
Εκ του Εμπορικού Συλλόγου