Ξεκίνησαν οι εργασίες στεγάνωσης της οροφής στον ΙΝ Σωτήρος Χριστού στην Πόθια
Περιφέρεια

Ξεκίνησαν οι εργασίες στεγάνωσης της οροφής στον ΙΝ Σωτήρος Χριστού στην Πόθια.

Ξεκίνησαν οι εργασίες στεγάνωσης της οροφής στον ΙΝ Σωτήρος Χριστού στην Πόθια.

Ένα έργο που χρηματοδότησε η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και το επιβλέπει η αρμόδια Υπηρεσία του Επαρχείου Καλύμνου.

Μα θυμίσουμε ότι  Εργολαβική Σύµβαση συνολικού ποσού 41.870,01 € υπογράφηκε την 4η Νοεµβρίου 2020 μεταξύ του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου κ. Χατζηµάρκου Γεωργίου και του εκπροσώπου της αναδόχου εταιρείας ΙΜΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε., κ. Κρούσκου Νικολάου

Ο χρόνος περαίωσης του έργου, ήταν σε ενενήντα (90) ηµερολογιακές ηµέρες, από την υπογραφή της σύμβαση, αλλά δόθηκε παράταση με τη σύμφωνη γνώμη της Μητρόπολης στη έναρξη των εργασιών και αυτές αναμένεται να ολοκληρωθούν μέσα στο επόμενο δίμηνο.

kalymnos-news.gr