Ανέλαβαν υπηρεσία οι νέες καθαρίστριες στα σχολεία της Ρόδου 
Δήμος

Ανέλαβαν υπηρεσία οι νέες καθαρίστριες στα σχολεία της Ρόδου 

Σε δελτίο Τύπου που εξέδωσε ο αντιδήμαρχος Παιδείας κ. Στράτος Καρίκης αναφέρει τα εξής:

Τα καθήκοντά τους στις σχολικές μονάδες όλης της επικράτειας Δήμου Ρόδου ανέλαβαν από την 1η Σεπτεμβρίου οι 189 καθαρίστριες και οι καθαριστές για το σχολικό έτος 2021 -2022.

Ο Δήμος Ρόδου λειτούργησε άμεσα και ολοκλήρωσε τις διαδικασίες προκήρυξης, μοριοδότησης και κατάρτισης προσωρινών και τελικών πινάκων καθώς και την υπογραφή της κάθε σύμβασης εργασίας, με αποτέλεσμα οι καθαρίστριες να είναι στα σχολεία τους πριν την επίσημη έναρξη της σχολικής χρονιάς και να αναλάβουν όλη τη φροντίδα καθαριότητας που έχουν ανάγκη οι σχολικοί χώροι.

Ο Δήμος Ρόδου από τους μεγαλύτερους σε μεγέθη Δήμος της χώρας επέλεξε να αναλάβει σχεδόν το ήμισυ του κόστους αποδοχών των καθαριστριών από ιδίους πόρους, προκειμένου να έχει 160 καθαρίστριες/ες πλήρους απασχόλησης και μόλις 29 μερικής απασχόλησης. Έχει περισσότερους εργαζόμενους καθαριότητας σχολείων πλήρους απασχόλησης και από μεγάλους μητροπολιτικούς δήμους της χώρας.