Η Αντιπεριφερειάρχης Υγείας Χαρούλα Γιασιράνη
Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου βρίσκεται ανελλιπώς σε στενή συνεργασία με τη Διοίκηση του Ε.Ο.Δ.Υ. προκειμένου να στελεχωθούν οι Κινητές Ομάδες Υγείας στην Ρόδου και να συνεχίσουν το εξαιρετικά σημαντικό έργο τους οργανώνοντας καθημερινά δράσεις δειγματοληψίας και διενέργειας ελέγχων ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου-Rapid test, σε κεντρικά και προσβάσιμα σημεία της πόλης ή κοινοτήτων, όπου οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα να υποβληθούν δωρεάν σε rapid test και να ενημερωθούν, εν συνεχεία, για το αποτέλεσμα, με στόχο την έγκαιρη διάγνωση, απομόνωση και περιορισμό των κρουσμάτων της νόσου.
Στο πλαίσιο αυτό οι Κινητές Ομάδες του ΕΟΔΥ από την ερχόμενη εβδο-μάδα θα βρίσκονται καθημερινά στο καθιερωμένο σημείο στο Παλαιό Νο-σοκομείο διενεργώντας δειγματοληψίες Rapid test στους ενδιαφερόμενους πολίτες καθώς και σε περιφερειακά σημεία στην πόλη και τα χωριά .
Η Αντιπεριφερειάρχης Υγείας Χαρούλα Γιασιράνη δήλωσε :
« Η συνεργασία με τον ΕΟΔΥ είναι δεδομένη και αφμίδρομη, προς όφελος της Δημόσιας Υγείας και των πολιτών.
Από τη στιγμή που εντοπίστηκε το πρόβλημα της υποστελέχωσης στις Κινητές Ομάδες στη Ρόδο ,συνεργαστήκαμε με τον Πρόεδρο του ΕΟΔΥ Παναγιώτη Αρκουμανέα για την αναζήτηση του κατάλληλου προσωπικού για τη στελέχωση τους. Μετά από εξαντλητική αναζήτηση μεταξύ των επαγγελματιών υγείας, από σήμερα υπάρχουν ξανά δύο Κινητές Ομάδες που θα εξυπηρετούν τους συμπολίτες μας, για τον έλεγχο ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου-Rapid test δωρεάν .»