Παρασκευή, 24 Σεπτεμβρίου

Αποστολή Ιατρικού Κλιµακίου στην Κάρπαθο από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου µε την εταιρεία «ΓΑΛΗΝΟΣ» και σε συνεργασία µε τον Ιατρικό Σύλλογο Ρόδου.

0
Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου µε την ΑΜΚΕ «ΓΑΛΗΝΟΣ», εταιρεία που στους σκοπούς της είναι η προαγωγή της Υγείας, Μέριµνας και Αλληλεγγύης των κατοίκων της ∆ωδεκανήσου, χρηµατοδοτεί ιατρικές αποστολές στα νησιά του Νοµού µας, σύµφωνα µε τις ανάγκες που υπάρχουν στο κάθε νησί.
Οι ιατρικές αποστολές πραγµατοποιούνται σε συνεργασία µε τους ∆ήµους και τα Ιατρεία των νησιών. Στο πλαίσιο της παραπάνω δράσης, θα πραγµατοποιηθεί στο νησί σας επίσκεψη Ιατρικού Κλιµακίου, ιατροί µέλη του Ιατρικού Συλλόγου Ρόδου, µε τις παρακάτω ειδικότητες,:
1. ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ
2. ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑ – ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑ
3. ΕΝ∆ΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑ ∆ΙΑΒΗΤΗΣ – ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ
Οι εξετάσεις θα πραγµατοποιηθούν στο Γενικό Νοσοκοµείο Καρπάθου :
• Παρασκευή 20/8/2021 απόγευµα 18:30-20:30.
• Σάββατο 21/8/2021 πρωί 9:30-13:00 και απόγευµα 18:00–20:30
Για κλείσιμο των ραντεβού στο τηλ. 2245022228 , Γενικό Νοσοκομείο Καρπάθου ‘Ο Αγιος Ιωάννης ο Καρπάθιος”.

Leave A Reply