Παρασκευή, 24 Σεπτεμβρίου

Εργασίες δικτύου οπτικών ινών σε Ρόδου-Λίνδου και Ρόδου-Καλλιθέας- Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

0

Εργασίες για το δίκτυο οπτικών ινών, θα πραγματοποιηθούν στη Ρόδου-Λίνδου και στη Ρόδου-Καλλιθέας τις επόμενες ημέρες.

Λόγω των εργασιών θα υπάρχει στένωση του οδοστρώματος.

Σε σχετική απόφασή του ο  αστυνομικός διευθυντής κ. Μιχάλης Καληωράκης, αναφέρει τα εξής:
«Στη Ρόδο, σήμερα (16-08-2021), ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα, ο Διευθυντής της Α’ Διεύθυνσης Αστυνομίας Δωδεκανήσου, Αστυνομικός Διευθυντής Μιχαήλ ΚΑΛΗΩΡΑΚΗΣ.
Α) έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του άρθρου 52 παρ. 2 του Ν. 2696/99 «Περί Κ.Ο.Κ.» όπως τροπ. με Ν. 4313/2014.
2) Την υπ’ αριθ. 9417/21/1640439 από 13-08-2021 αναφορά του Τμήματος Τροχαίας Ρόδου.
3) Την από 11-08-2021 αίτηση του κ. ΤΖΟΥΒΑΡΑ Λάμπρου εκπροσώπου της εταιρείας «ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ – ΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ».

Β) Αποσκοπώντας στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων και την εξυπηρέτηση του κοινού, λόγω εκτέλεσης εργασιών για την τοποθέτηση οπτικών ινών στα πλαίσια του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΠΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΡΟΔΟ – PART A, PART AB & PART BMH».

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Άρθρο 1ο
Τη στένωση του οδοστρώματος, από την Τρίτη (17-08-2021) έως την Τρίτη (31-08-2021), κατά τις ώρες
07.00 έως 19.00:
α) επί της Ε.Ο. Ρόδου-Λίνδου, τμηματικά, από το 14ο χλμ (Φαληράκι) έως το 46ο χλμ (συμβολή της με την Επ. Οδό Πυλώνας – Κατταβιάς), στο δεξί ρεύμα κυκλοφορίας με κατεύθυνση από Λίνδο προς Ρόδο.

– Η κυκλοφορία των οχημάτων στο ανωτέρω σημείο θα διεξάγεται από το εναπομείναν τμήμα της οδού και σύμφωνα με τη σήμανση που θα τοποθετηθεί.

β) επί της Επ. Οδού Ρόδου – Καλλιθέας, τμηματικά, από το 9ο χλμ (Πηγές Καλλιθέας) έως το 14ο χλμ (Φαληράκι), στο δεξί ρεύμα κυκλοφορίας με κατεύθυνση από Φαληράκι προς Ρόδο.
– Η κυκλοφορία των οχημάτων στο ανωτέρω σημείο θα διεξάγεται από το εναπομείναν τμήμα της οδού και σύμφωνα με τη σήμανση που θα τοποθετηθεί.

Άρθρο 2ο
Ο αιτών υποχρεούται να τοποθετήσει την απαιτούμενη σήμανση, σύμφωνα με τις υποδείξεις του Τμήματος Τροχαίας Ρόδου και να μεριμνήσει για την έγκαιρη ενημέρωση των μονίμων κατοίκων.

Άρθρο 3ο
Μετά τη λήξη του ανωτέρω διαστήματος τα μέτρα καταργούνται και επανέρχεται το προ της εκδόσεως της παρούσας κυκλοφοριακό καθεστώς.

Άρθρο 4ο
Οι παραβάτες της παρούσας διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2696/99 «Περί Κ.Ο.Κ.» όπως τροπ. με Ν. 3542/2007.

Άρθρο 5ο
Η εφαρμογή της παρούσας ανατίθεται στο Τμήμα Τροχαίας Ρόδου.

Leave A Reply