Απαγόρευση μετακίνησης έως την Δευτέρα - πανελλαδικό 112
Ρόδος

Μήνυμα 112: Aπαγόρευση μετακίνησης σε δάση, εθνικούς δρυμούς και περιοχές Natura

 

Παράλληλα, απαγορεύεται κάθε δραστηριότητα ή εργασία που μπορεί να προκαλέσει φωτιές, όπως για παράδειγμα οξυγονοκόλληση ή καύση εύφλεκτης ύλης

Με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που θα ισχύσει μέχρι τη Δευτέρα 9 Αυγούστου 2021 απαγορεύεται σε ολόκληρη τη χώρα η μετακίνηση, διέλευση ή παραμονή σε δάση, εθνικούς δρυμούς, περιοχές Natura και άλση.

Ταυτόχρονα, για το ίδιο χρονικό διάστημα απαγορεύεται κάθε δραστηριότητα ή εργασία που μπορεί να προκαλέσει φωτιές, όπως για παράδειγμα οξυγονοκόλληση ή καύση εύφλεκτης ύλης.

Για κάθε παράβαση, εκτός από τις σοβαρές ποινικές κυρώσεις, προβλέπεται στην πρώτη περίπτωση πρόστιμο ύψους 1.000 ευρώ και στη δεύτερη πρόστιμο ύψους 10.000 ευρώ.