ΦοΔΣΑ Ν.Α ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟΣ Γ.
Περιφέρεια

Η συνεργασία των Δήμων με τον ΦΟΔΣΑ Ν.Α. φέρνει στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, το μεγαλύτερο περιβαλλοντικό πρόγραμμα Ανακύκλωσης

Με τη συνεργασία των 32 Δήμων από τους 34 της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και την πιο σύγχρονη αντίληψη με τη μεταφορά των ευρωπαϊκών πρακτικών, τόσο σε εξοπλισμό, όσο και με την κινητοποίηση των πολιτών να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα, εισέρχονται τα νησιά του Αρχιπελάγους δυναμικά στη νέα εποχή της ανακύκλωσης μέσω του Ειδικού Περιφερειακού Διαβαθμιδικού Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ν.Α.
Η σχετική Πράξη για «Δράσεις ανάπτυξης υποδομών χωριστής συλλογής ανακυκλώσιμων στους δήμους της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου» εγκρίθηκε από το ΔΣ του ΦοΔΣΑ για την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στην πρόσκληση 14B.6a.26.1.2 (Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 3582) του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ και ενδεικτικό προϋπολογισμό: 32.970.000 € + ΦΠΑ.
«Στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου σε συνεργασία με τους Δήμους, στηρίζουμε την ανακύκλωση, η οποία αποτελεί προτεραιότητα για το μέλλον μας με πολλαπλά οφέλη. Στο Αρχιπέλαγος καλλιεργούμε μια κουλτούρα που προάγει την πράσινη ανάπτυξη και δίνει στην ανακύκλωση τη θέση που της αξίζει. Άλλωστε το περιβάλλον αποτελεί την «προίκα» της πολυνησίας μας» δηλώνει ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου και Πρόεδρος του Φο.Δ.Σ.Α. Γιώργος Χατζημάρκος.
Το πρόγραμμα αποτελείται από τέσσερα υποέργα που περιλαμβάνουν την προμήθεια Kεντρικής ψηφιακής πλατφόρμας τηλεδιαχείρισης προγραμμάτων ανακύκλωσης – ευαισθητοποίησης – επιβράβευσης που έχει ως στόχο να συγκεντρώνει σ’ ένα ενιαίο σύστημα πληροφοριών το σύνολο των δεδομένων από τις γωνιές ανακύκλωσης, από τους δημότες, από τους Δήμους και από όλους τους λοιπούς εμπλεκόμενους φορείς, να τα επεξεργάζεται, να διαμορφώνει διαδικασίες, να παρουσιάζει με κατάλληλο τρόπο τα δεδομένα και να επικοινωνεί με όλους του εμπλεκόμενους.
Δεδομένου των ιδιαιτεροτήτων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και σε συνδυασμό με την αναμενόμενη αυξημένη τουριστική δραστηριότητα τα προσεχή χρόνια θα πρέπει ο ΦΟΔΣΑ σε συνεργασία με τους Δήμους να συνδράμει για τη μετάβαση σε μια βιώσιμη και αποτελεσματική διαχείριση των απορριμμάτων με έμφαση στην εκτροπή σημαντικών ποσοτήτων ανακυκλώσιμων υλικών από το ρεύμα των ΑΣΑ.
Η επίτευξη των στόχων του ΕΣΔΑ και του επικαιροποιημένου ΠΕΣΔΑ Νοτίου Αιγαίου προϋποθέτει την ανάπτυξη συνεργασίας ανάμεσα στους Δήμους της Περιφέρειας και το ΦοΔΣΑ Ν. Αιγαίου ο οποίος διαθέτει τους πόρους, αλλά και την τεχνογνωσία σε θέματα διαχείρισης ΑΣΑ για την ανάπτυξη της διαλογής στην πηγή ανακυκλώσιμων υλικών.
«Τα οφέλη της Ανακύκλωσης είναι περισσότερα από τα προφανή, που είναι η προστασία του περιβάλλοντος και η αναβάθμιση της ποιότητας ζωής μας.
Το πρόγραμμα βοηθά παράλληλα στη μείωση των αστικών αποβλήτων που πρέπει να συλλεχθούν από τους Δήμους και να μεταφερθούν σε ολοένα και πιο δυσεύρετους Χώρους Υγειονομικής Ταφής και στη μείωση των εκπομπών του διοξειδίου του άνθρακα.
Συνεισφέρει στην εξοικονόμηση πρώτων υλών και ενέργειας, που συνήθως είναι μη ανανεώσιμες (πετρέλαιο, μεταλλεύματα κ.λπ.), παρέχοντας και οικονομικά οφέλη στην τοπική κοινωνία που σε μεγάλο μέρος τα εισάγει.
Δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας και προσφέρει στον πολιτισμό, καθώς συμβάλλει στη δημιουργία έμπρακτης περιβαλλοντικής συνείδησης»
υπογραμμίζει σχετικά ο Περιφερειάρχης και Πρόεδρος του Δ.Σ. του Φο.Δ.Σ.Α. Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος.
TO ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ
ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
«ΦΟΔΣΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε»

Κοινοποίηση