ΔΕΥΑΡ
Δήμος

Τάξη και νοικοκυριό στην ΔΕΥΑΡ!

ΕΓΚΡΙΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2020- Οι Αριθμοί Μιλάνε…
Με νοικοκυροσύνη, κάθε ευρώ των συμπολιτών μας πιάνει τόπο και συμβάλλει στην ανάπτυξη των υποδομών μας και στη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών!
Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τη φωτογραφία.