Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου
Περιφέρεια

Ηλεκτροφωτισμοί σε 8 ακόμη γήπεδα ποδοσφαίρου της Ρόδου, από την Περιφέρεια Ν. Αιγαίου

Σε Μαλώνα, Καλυθιές, Αρχίπολη, Θεολόγο, Λίνδο, Διμυλιά, Φάνες, Αγίους Αποστόλους
Οκτώ ακόμη γήπεδα ποδοσφαίρου στο νησί της Ρόδου εκσυγχρονίζονται από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, στο πλαίσιο του εκτεταμένου, ειδικού προγράμματος συντήρησης και βελτίωσης αθλητικών εγκαταστάσεων, που υλοποιεί σε Κυκλάδες και Δωδεκάνησα.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, η οποία συνεδρίασε την περασμένη Παρασκευή, με τηλεδιάσκεψη, υπό την προεδρία του Περιφερειάρχη Γιώργου Χατζημάρκου, ενέκρινε τη σύναψη οκτώ ( Διαβαθμιδικών Συμβάσεων μεταξύ της Περιφέρειας και του Δήμου Ρόδου για την υλοποίηση των έργων ηλεκτροφωτισμού των γηπέδων Διμυλιάς, Θεολόγου, Μαλώνας (προϋπολογισμού 99.200,00 ευρώ έκαστο) Αγίων Αποστόλων, Αρχίπολης, Καλυθιών, Λίνδου και Φανών (προϋπολογισμού 101.700,00 ευρώ έκαστο). Ο συνολικός προϋπολογισμός και των 8 έργων ανέρχεται σε 806.100,00 ευρώ.
Σκοπός των έργων είναι η πλήρης ηλεκτρολογική εγκατάσταση για τον επαρκή φωτισμό των γηπέδων ποδοσφαίρου, ορισμένα εκ των οποίων δεν έχουν καθόλου φωτισμό έως σήμερα, έτσι ώστε να καταστούν σύγχρονα, ασφαλή και λειτουργικά στη χρήση.
Το αντικείμενο των οκτώ Διαβαθμιδικών Συμβάσεων αφορά στην ανάληψη από την Περιφέρεια της αρμοδιότητας εκτέλεσης των αντίστοιχων έργων, δηλαδή εκπόνηση μελέτης, αδειοδότηση, δημοπράτηση, υπογραφή σύμβασης και παράδοση σε λειτουργία στον Δήμο Ρόδου.
Η Περιφέρεια, εκτός από φορέας υλοποίησης είναι και φορέας χρηματοδότησης. Τα οκτώ έργα θα χρηματοδοτηθούν από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας, από τον κωδικό «Συντηρήσεις Επισκευές χώρων αθλοπαιδιών και αθλητικών εγκαταστάσεων νησιών Π.Ε. Δωδεκανήσου».
Η αρμοδιότητα συντήρησης και διαχείρισης των αθλητικών εγκαταστάσεων παραμένει στον Δήμο Ρόδου.
Οι οκτώ Διαβαθμιδικές Συμβάσεις ισχύουν από την ημέρα της υπογραφής τους από τα συμβαλλόμενα μέρη και λήγουν με την ολοκλήρωση των εργασιών.
To Γραφείο Τύπου