Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας «ΚΟΛΟΣΣΟΣ 2047»
Δήμος

Το νέο Δ.Σ. της εταιρείας «Κολοσσός 2047» του Δήμου Ρόδου

Αναπτυξιακός Οργανισμός του Δήμου Ρόδου «Κολοσσός 2047» 

 

Συγκροτήθηκε ομόφωνα σε Σώμα το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας «ΚΟΛΟΣΣΟΣ 2047» του Δήμου Ρόδου, εχθές Πέμπτη 15η Ιουλίου 2021.

Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει ως εξής:

1) Αντώνης Καμπουράκης, Εκτελεστικός Πρόεδρος.

2) Τηλέμαχος Καμπούρης , Αντιπρόεδρος

3) Ιωάννης Δημόπουλος , Διευθύνων Σύμβουλος.

4) Αικατερίνη Μανουσάκη , Εκτελεστικό Μέλος

5) Αικατερίνη Βολονάκη , Εκτελεστικό μέλος

6) Αικατερίνη Μπιλλιά , μέλος

7) Ελένη Καραγιάννη , μέλος

Τόσο τα ορισμένα μέλη από την Δημοτική Αρχή, όσο και εκείνα από την παράταξη «ΡΟΔΟΣ ΑΞΙΩΝ» του Δημήτρη Κρητικού, ο καθένας εκπροσωπώντας μια διαφορετική οπτική και χρησιμοποιώντας τα εργαλεία που δίνει ο Νόμος, συμβάλλουν μέσα στα πλαίσια της Δημοκρατίας στο χτίσιμο της επόμενης μέρας.

Verified by MonsterInsights