Διαδικτυακό Σεμινάριο Συμπλήρωσης Μηχανογραφικού 2021
Περιφέρεια

Διαδικτυακό Σεμινάριο Συμπλήρωσης Μηχανογραφικού 2021

Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, το ΚΕΚ Γεννηματάς και το ΚΕΣΥ Ρόδου στο πλευρό των υποψηφίων για τα ΑΕΙ
Μία ακόμα συνέργια του ΚΕΚ Γεννηματάς με στόχο αυτή τη φορά τη σωστή συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου και την ολοκλήρωση με τον καλύτερο δυνατό τρόπο αυτής της πολύ σημαντικής και καθοριστικής διαδικασίας.
Μετά το σεμινάριο, που θα υλοποιηθεί δωρεάν από το ΚΕΚ Γεννηματάς, οι υποψήφιοι, από τις πληροφορίες που θα αποκομίσουν, θα διαμορφώσουν το προσωπικό τους πλάνο και θα συμπληρώσουν σωστά το μηχανογραφικό τους, έχοντας στη διάθεσή τους ένα πλήθος πληροφοριών θα μπορέσουν να απαντήσουν στα παρακάτω ερωτήματα:
1. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς μου;
2. Ποια είναι τα ενδιαφέροντα μου;
3. Ποιες είναι οι ικανότητες – δεξιότητες που διαθέτω;
4. Σε ποια μαθήματα μπορώ να αποδώσω καλύτερα;
5. Ποια είναι τα Επαγγέλματα του Μέλλοντος;
6. Τι είναι η ελάχιστη Βάση Εισαγωγής;
7.Τι είναι το διπλό Μηχανογραφικό;
8. Συμπληρώνω το Μηχανογραφικό της Κύπρου.
Εκπαιδεύτρια του σεμιναρίου η Μαρία Καραϊσαρλή από το ΚΕΣΥ Ρόδου, Σύμβουλος Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Σταδιοδρομίας.
Το Σεμινάριο θα υλοποιηθεί εξ αποστάσεως για όλους τους μαθητές των νησιών της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου :
Δευτέρα 19/7/21 16.30-18.30 για το 1o Επιστημονικό πεδίο.
Δευτέρα 19/7/21 18.30-20.30 για το 2ο Επιστημονικό πεδίο
Τρίτη 20/7/21 16.30-18.30 για το 3o Επιστημονικό πεδίο
Τρίτη 20/7/21 18.30-20.30 για το 4o Επιστημονικό Πεδίο
Οι αιτήσεις για συμμετοχή στα σεμινάρια θα γίνονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση www.katartisi-pnai.gr από την Πέμπτη,15/7/2021. Τα σεμινάρια υλοποιούνται στο πλαίσιο των έργων «Δράσεις Ενημέρωσης Επιμόρφωσης και Κατάρτισης» στα Δωδεκάνησα και τις Κυκλάδες τα οποία χρηματοδοτούνται από ίδιους πόρους της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.