Το νέο Δ. Σ του Συλλόγου Εκπαιδευτών Οδηγών Δωδ/σου

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου  Εκπαιδευτών Οδηγών Δωδεκανήσου 

Πρακτικό σύστασης νέου Διοικητικού Συμβουλίου μετά τις αρχαιρεσίες του Συλλόγου στις 10/7/2021

1. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Πορτσέλλη Στέφανος , Πρόεδρος

Τόππος Νικόλαος , Αντιπρόεδρος

Πεταυράκης Αντώνιος , Γεν. Γραμματέας

Λεβέντης Γεώργιος , Ταμίας

Τζόγιας Φίλιππος , Μέλος

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Τσίφτης Χρυσόστομος

Κριτσιώτης Εμμανουήλ

 

2. ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Μπαούρης Σάββας

Οίκουτας Νεκτάριος

Χατζηχριστοδούλου Χρήστος

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

Κασιώτης Βασίλειος

 

3. ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ Π.Ο.Ε.Ο. ΚΑΙ ΤΗΝ Ο.Ε.Β.Ε.Δ. (ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ)

Πορτσέλλη Στέφανος

Τόππος Νικόλαος