Ολοκληρώθηκε η συντήρηση και η επισκευή της Δεξαμενής «Κεραμιδένια» της ΔΕ Ιαλυσού
Δήμος

ΔΕΥΑΡ : “Ολοκληρώθηκε η συντήρηση και η επισκευή της Δεξαμενής «Κεραμιδένια» της ΔΕ Ιαλυσού”

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΚΕΡΑΜΙΔΕΝΙΑ ΔΕ ΙΑΛΥΣΟΥ
Ολοκληρώθηκε η συντήρηση και η επισκευή της Δεξαμενής «Κεραμιδένια» της ΔΕ Ιαλυσού και η αντικατάσταση όλων των φρεατίων αυτής .