Ολοκληρώθηκε ο διαγωνισμός για την τριετή συντήρηση οδικού δικτύου Κω-Νισύρου
Περιφέρεια

Ολοκληρώθηκε ο διαγωνισμός για την τριετή συντήρηση οδικού δικτύου Κω-Νισύρου

Ολοκληρώθηκε ο διαγωνισμός για την τριετή συντήρηση των δευτερευόντων οδικών αξόνων Κω και του οδικού δικτύου Νισύρου,  προϋπολογισμού 2,5 εκατ. ευρώ

Το μεγαλύτερο πρόγραμμα οδικών παρεμβάσεων στην ιστορία των νησιών  Δωδεκανήσου και Κυκλάδων, υλοποιείται από την Περιφέρεια  Νοτίου Αιγαίου

 

Με γρήγορους ρυθμούς ολοκληρώνονται από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου οι διαδικασίες δημοπράτησης των έργων της τριετούς συντήρησης του επαρχιακού οδικού δικτύου των νησιών,  που αποσκοπούν στην βελτίωση της οδικής ασφάλειας.

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας, η οποία συνεδρίασε με τηλεδιάσκεψη την Τρίτη 15 Ιουνίου, υπό την προεδρία του Περιφερειάρχη Γιώργου Χατζημάρκου, ενέκρινε το 1ο Πρακτικό  (ανάδειξη προσωρινού μειοδότη) της διαδικασίας δημοπράτησης του έργου «Τριετής Συντήρηση Οδικού Δικτύου Αρμοδιότητας Π.Ν.Αι., Δευτερευόντων Οδικών Αξόνων Νήσου Κω και Οδικού Δικτύου Νήσου Νισύρου», συνολικού προϋπολογισμού 2.500.000,00  . Προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε η «3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ δ.τ. 3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ».

 

Το έργο αποτελεί μέρος του μεγαλύτερου προγράμματος  παρεμβάσεων στο οδικό δίκτυο των νησιών, το οποίο  βρίσκεται σε εξέλιξη  και βασίζεται σε νέα φιλοσοφία με στόχο μια διοίκηση αποτελεσματική και σε διαρκή ετοιμότητα. Μέσα από διαγωνισμούς ανάδειξης αναδόχων για διάστημα τριών ετών, θα υπάρχουν συνεχώς ενεργές εργολαβίες για άμεσες παρεμβάσεις στο οδικό δίκτυο των νησιών, ανά πάσα στιγμή και για όποιο πρόβλημα προκύψει. Για πρώτη φορά υπάρχει πρόβλεψη, ο ανάδοχος να αναλαμβάνει και την ευθύνη τεχνικής εποπτείας του οδικού δικτύου, ώστε να εντοπίζονται και να αντιμετωπίζονται άμεσα τυχόν προβλήματα.

 

Αφορά στην εκτέλεση εργασιών συντήρησης του οδικού δικτύου και ειδικότερα εργασιών τεχνικής επιθεώρησης, άμεσης επέμβασης, βασικής συντήρησης καθώς και εργασιών κύριας συντήρησης, με σκοπό την υλοποίηση άμεσων και βραχυπρόθεσμων παρεμβάσεων για την συντήρηση και λειτουργία, επί χρονικού διαστήματος τριών ετών, του οδικού δικτύου των νήσων Κω και Νισύρου, αρμοδιότητας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και συγκεκριμένα τα παρακάτω τμήματα του οδικού δικτύου:

Κώς – Ασκληπείον – Χαϊχούτες – Ασφενδίου – Αμανιού – Πυλί – Καρδάμαινα – Αντιμάχεια –

Μαστιχάρι , μήκους 38,30 km

Κώς – Σκανδάρι (Φανός) μήκους 1,30 km

Από διακλάδωση της υπ’ αριθμ. 1 Επαρχιακής Οδού στην Χ.Θ. 2+200 εις Πλατάνι

(Αμπάβρι) μήκους 0,75 km

Ζιπάρι – Ασφενδιού  μήκους 4,90 km

Από διακλαδώσεως στην Χ.Θ. 9+200 της υπ’ αριθμ. 1 Επαρχιακής Οδού εις Τιγκάκι  μήκους 1,70 km

Λίμνη (Λινοπότι) – Πυλί  μήκους 1,50 km

Από διακλαδώσεως στην Χ.Θ. 12+600 της υπ’ αριθμ. 1 Επαρχιακής Οδού εις Μαρμάρι μήκους  2,00 km

Από διακλαδώσεως στην Χ.Θ. 32+700 (Καρυδιά) της υπ’ αριθμ. 1 Επαρχιακής Οδού εις

Όρμο Κεφάλου – Κέφαλο, μήκους 4,20 km

Μανδράκι – Νικεία  μήκους 12,90 km

Από διακλαδώσεως στην Χ.Θ. 3+400 της υπ’ αριθμ. 1 Επαρχιακής Οδού εις Πάλοι  μήκους 0,90 km

 

Τo έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

 

Σημειώνεται ότι παράλληλα εξελίσσεται και η διαδικασία δημοπράτησης του έργου  «Τριετής συντήρηση οδικού δικτύου αρμοδιότητας Π.Ν.ΑΙ., Κεντρικού Οδικού Άξονα Νήσου Κω», συνολικού προϋπολογισμού 2.000.000,00 €

 

Το Γραφείο Τύπου