Ολοκληρώθηκε η δημοπράτηση της αντιπλημμυρικής προστασίας Πάρου,
Περιφέρεια

Ολοκληρώθηκε η δημοπράτηση της αντιπλημμυρικής προστασίας Πάρου, ύψους 0,6 εκατ. ευρώ, για την τριετία 2021 – 2023

 

Στο πλαίσιο της νέας φιλοσοφίας με την οποία η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου αντιμετωπίζει το κρίσιμης
σημασίας ζήτημα της αντιπλημμυρικής προστασίας όλων των νησιών της, Κυκλάδων και
Δωδεκανήσου, μέσω της σύναψης συμβάσεων τριετούς διάρκειας για τους καθαρισμούς των ρεμάτων,
ούτως ώστε να υπάρχουν συνεχώς ενεργές συβάσεις που θα επιτρέπουν την έγκαιρη και
αποτελεσματική προληπτική δράση απέναντι στα έντονα καιρικά φαινόμενα, η Οικονομική Επιτροπή
της Περιφέρειας, η οποία συνεδρίασε με τηλεδιάσκεψη την Τρίτη 15 Ιουνίου, υπό την προεδρία του
Περιφερειάρχη Γιώργου Χατζημάρκου, ενέκρινε το 1 ο Πρακτικό της διαδικασίας δημοπράτησης του
έργου «Αντιπλημμυρική προστασία ν. Πάρου 2021 – 2023», συνολικού προϋπολογισμού 600.000,00
ευρώ.

 

Ειδικότερα, μετά την αποσφράγιση από την Επιτροπή Διαγωνισμού του φακέλου
δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικής προσφοράς, έγιναν δεκτές οι προσφορές τριών εταιρειών και
συγκεκριμένα των:

«Γεωθερμική Ανώνυμη Τεχνική Εμπορική Βιομηχανική Τουριστική Λατομική και Κτηματική
Εταιρεία», «Κ. Αδαμίδης – Βρ. Στέφας Ο.Ε.» και «Σμίλη Ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία».
Στο επόμενο στάδιο της διαδικασίας, θα αναδειχθεί ο προσωρινός ανάδοχος.

Το έργο αφορά στον καθαρισμό των ρεμάτων του νησιού (αρμοδιότητα η οποία περιήλθε στην
Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου), καθώς και στον καθαρισμό των υφιστάμενων τεχνικών έργων απορροής,
ώστε αυτά να λειτουργήσουν ανεμπόδιστα για την απορροή των ομβρίων υδάτων και να μειωθούν οι
κίνδυνοι από ενδεχόμενη εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων.

Επιπλέον, για την προστασία του
επαρχιακού οδικού δικτύου και την διασφάλιση της απρόσκοπτης παροχέτευσης των ομβρίων,,
προβλέπονται εργασίες καθαρισμών των τεχνικών του Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Πάρου.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου καλύπτεται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, από τον κωδικό «Αντιπλημμυρική προστασία νησιών Π.Ε. Κυκλάδων».

 

 

 

Το Γραφείο Τύπου