συνεργασίας της Αντιπεριφερειάρχη Χ. Γιασιράνη με τον Αντιδήμαρχο Γ. Καμπούρη
Περιφέρεια

Η αντιμετώπιση του ζητήματος των αστέγων της Ρόδου, αντικείμενο συνεργασίας της Αντιπεριφερειάρχη Χ. Γιασιράνη με τον Αντιδήμαρχο Γ. Καμπούρη

Συνάντηση εργασίας πραγματοποίησαν σήμερα  η Αντιπεριφερειάρχης Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Χαρούλα Γιασιράνη με τον Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Πολιτικής, Διοικητικής Εξυπηρέτησης του Πολίτη και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Γιάννη Καμπούρη με αντικείμενο την αντιμετώπιση των αστέγων της Ρόδου. Η συνάντηση έγινε με αφορμή την πρόσκληση του Περιφερειάρχη κ. Γιώργου Χατζημάρκου για την υποβολή προτάσεων ένταξης Δομών αστέγων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2014-2020» προϋπολογισμού 800.000,00 ευρώ .

Το φαινόμενο της αστεγίας αποτελεί μείζον πρόβλημα για όλες τις κοινωνίες και χρήζει άμεσης επίλυσης μέσω παρεμβάσεων και  αποτελεσματικών πρακτικών συνεργασίας πολλών φορέων.

Η Περιφέρεια Νότιου Αιγαίου μαζί με τον Δήμο Ρόδου έχουν την απόλυτη βούληση να δώσουν λύση στο κοινωνικό ζήτημα με κάθε τρόπο.

Η Αντιπεριφερειάρχης Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Χαρούλα Γιασιράνη  δήλωσε:

 “Ταυτόχρονα και παράλληλα ,κινητοποιώντας όλες τις δυνάμεις και τους φορείς  που  έχουν την τεχνογνωσία  , προχωρούμε σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την ταχύτερη υλοποίηση της δράσης αυτης, που βασικό στόχο έχει την υποστήριξη των συνανθρώπων μας που έχουν ανάγκη στέγης, σίτισης,  βασικών κοινωνικών αγαθών αλλά και άλλων υποστηρικτικών υπηρεσιών που μπορούν να βελτιώσουν το επίπεδο ζωής τους καθώς και την κοινωνική τους επανένταξη.”

Δημιουργούμε ένα δίκτυ κοινωνικής προστασίας, εστιάζουμε τις  προσπάθειες στήριξης στους συμπολίτες μας με ανθρωπιά και αλληλεγγύη.

Ο Αντιδήμαρχος   Κοινωνικής Πολιτικής, Διοικητικής Εξυπηρέτησης του Πολίτη και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης δήλωσε:

“Ευχαριστώ, το Δήμαρχο κ. Αντώνη Β. Καμπουράκη για την εμπιστοσύνη του, τον Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου κ. Γ. Χατζημάρκο και την Αντιπεριφερειάρχη Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας κα Χαρούλα Γιασιράνη, που με κοινές προσπάθειες, δράσεις και διάλογο, συνεργαζόμαστε για να δώσουμε λύση σε ένα τόσο ευαίσθητο κοινωνικό ζήτημα που αφορά τις Δομές Αστέγων  και τα Ανοικτά Κέντρα και Υπνωτήρια Αστέγων.”

 

 

    Η Αντιπεριφερειάρχης Υγείας,
και Κοινωνικής Μέριμνας

                                                            Χαρίκλεια Ε. Γιασιράνη