1ος Επιτόπιος Έλεγχος του Οικοτουριστικού Πακέτου του έργου DESTIMED PLUS
Περιφέρεια

1ος Επιτόπιος Έλεγχος του Οικοτουριστικού Πακέτου του έργου DESTIMED PLUS

Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Περιφέρειας Ν. Αιγαίου -ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. πραγματοποίησε με επιτυχία τον 1ο επιτόπιο έλεγχο του οικοτουριστικού πακέτου που έχει δημιουργηθεί στο πλαίσιο του έργου DESTIMED PLUS, στο νησί της Καρπάθου.
Το έργο DESTIMED PLUS έχει σαν βασικό άξονα τον μετασχηματισμό του οικοτουρισμού σε μια γνήσια εναλλακτική των προκλήσεων του τουρισμού στη Μεσόγειο, ενώ παράλληλα υποστηρίζει τη διατήρηση της βιοποικιλότητας της περιοχής. Απώτερος σκοπός του είναι η συνεργασία για τη διατήρηση του φυσικού και πολιτιστικού δυναμικού της περιοχής, προωθώντας παράλληλα ένα νέο μοντέλο οικοτουρισμού στην αγορά, μέσω της ανάπτυξης προϊόντων οικολογικής τουριστικής ανάπτυξης υψηλής ποιότητας και καινοτόμων εργαλείων για τη διαχείριση των επιπτώσεών τους.
Βασική πρόκληση του έργου είναι να υποστηρίξει τις μεσογειακές περιφέρειες να ενδυναμώσουν τις συνθήκες για την ενίσχυση του οικοτουρισμού στις προστατευόμενες περιοχές της Μεσογείου. Το DESTIMED PLUS θα επιτρέψει την ανταλλαγή καλών πρακτικών και την ανάπτυξη ενός οικοτουριστικού μοντέλου κατάλληλου για τη Μεσόγειο, το οποίο θα υιοθετηθεί από τις περιφέρειες που συμμετέχουν αλλά και θα επεκταθεί πέρα από αυτές.
Για την επίτευξη λοιπόν του παραπάνω εγχειρήματος, διοργανώθηκε η 1η δοκιμή/αξιολόγηση μέρους του οικοτουριστικού πακέτου κατά τις ημέρες Δευτέρα 7 και Τρίτη 8 Ιουνίου 2021.
Κατά τη διάρκεια της δοκιμής, πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις σε εμπλεκόμενους παρόχους υπηρεσιών του οικοτουριστικού πακέτου, ενώ έλαβε χώρα και συνάντηση με το LEC (τοπικό cluster οικοτουρισμού) της Καρπάθου.
Η ομάδα που πραγματοποίησε την επίσκεψη αποτελούνταν από τον εξωτερικό ελεγκτή, από μέλη της ομάδας της αναδόχου εταιρείας ΕΞΕΛΙΞΙΣ που έχει αναλάβει τον σχεδιασμό και τη δημιουργία του οικοτουριστικού πακέτου καθώς και από εκπροσώπους του Φορέα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Δωδεκανήσου (Φ.Δ.Π.Π.Δ.).
Σε επιμέρους επισκέψεις συμμετείχε και
Το πρόγραμμα περιελάμβανε αρχικά ένα show cooking στο χωριό Μενετές, στο οποίο πραγματοποιήθηκε μία δοκιμαστική προσομοίωση της δραστηριότητας και δοκιμάστηκαν πιάτα από το παρεχόμενο μενού καθώς και επίσκεψη στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου. Στη συνέχεια, επισκέφθηκαν ένα ρέμα στο οποίο διαβιεί πληθυσμός του βατράχου της Καρπάθου pelophylax cerigensis και μετά η ομάδα μετέβη στην Όλυμπο, όπου πραγματοποίησε επισκέψεις και σε διάφορα καταστήματα.
Την επόμενη ημέρα έγινε η αξιολόγηση διαμονής σε ένα από τα δύο καταλύματα που συμπεριλαμβάνονται στο οικοτουριστικό πακέτο καθώς και η συνάντηση με τα μέλη του LEC στο Επαρχείο Καρπάθου, κατά την οποία συζητήθηκαν εκτενώς θέματα που αφορούν το οικοτουριστικό πακέτο.
Στη συνάντηση συμμετείχαν ο κ. Ιωάννης Μηνατσής, Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ Α.Ε. και μέλος του Δ.Σ. του Φ.Δ.Π.Π.Δ., ο ειδικός συνεργάτης σε θέματα Τουρισμού του .Δήμου Καρπάθου καθώς και άλλοι εκπρόσωποι του Φορέα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Δωδεκανήσου, της Ένωσης Ξενοδόχων Καρπάθου και του Γραφείου Γενικού Τουρισμού «Karpathos Travel».
*Το έργο DESTIMEDPLUS συγχρηματοδοτείται κατά 85% από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και κατά 15% από Εθνικούς Πόρους, στο πλαίσιο του Προγράμματος συνεργασίας Interreg MED.