ΦΟΔΣΑ
Δήμος

Προγραμματική σύμβαση με την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου για την δημοπράτηση του έργου «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΝΗΣΟΥ ΡΟΔΟΥ»

Εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΦΟΔΣΑ Νοτίου Αιγαίου Α.Ε η σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης με την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου για την δημοπράτηση του έργου «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΝΗΣΟΥ ΡΟΔΟΥ» το οποίο θα υλοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3389/2005 περί ΣΔΙΤ. Αναμένεται η προέγκριση των τευχών δημοπράτησης από την Γενική Γραμματεία ΣΔΙΤ ώστε το έργο να δημοπρατηθεί εντός του Ιουλίου.
Μπορεί να είναι εικόνα 6 άτομα και κείμενο