ΔΕΥΑΡ Εργασιες
Ο Προέδρος και το Δ.Σ της Δ. Κ. Αρχίπολης σε συνεργασία με τον Πρόεδρο της ΔΕΥΑΡ κ. Βασίλειος Μανέττας και τον Γενικό Διευθυντή της κ. Γιώργος Υψηλάντης συνεχίζουμε τον προγραμματισμό για την επίλυση των προβλημάτων του χωριού μας.
Σήμερα ξεκίνησαν οι εργασίες δημιουργίας νέας γεώτρησης στην περιοχή Τσακαλη για να παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες ύδρευσης στους κατοίκους του χωριού. Το συγκεκριμένο έργο, έρχεται να  επιβεβαιώσει την διάθεση της διοίκησης της ΔΕΥΑΡ να επιλύει προβλήματα.
Στο επόμενο χρονικό διάστημα αναμένουμε τον καθαρισμό και την συντήρηση της παλιάς δεξαμενής στην περιοχή Τσακαλη, στην περιοχή Καζανη στο παλιό υδραγωγείο θα τοποθετηθούν τέσσερις νέες βάνες με καινούργιο σύστημα παροχών κολεκτερ για την καλύτερη λειτουργία του υδρευτικού συστήματος.
Επίσης για την καλύτερη κάλυψη αναγκών των κατοίκων, θα γίνει αντικατάσταση παλιών σωλήνων ύδρευσης, με καινούργιους και μεγαλύτερους.
Ο πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αρχίπολης Αντώνιος Καραγιάννης