χατζημάρκος-επιστολή
Περιφέρεια

Δημοπρατήθηκε από την Περιφέρεια η τριετής συντήρηση του επαρχιακού οδικού δικτύου Αστυπάλαιας, με προϋπολογισμό 2,0 εκατ. ευρώ

Σε πλήρη εξέλιξη το μεγαλύτερο πρόγραμμα οδικών παρεμβάσεων στην ιστορία των νησιών του Νοτίου Αιγαίου
Ένα ακόμη μεγάλο έργο που σκοπό έχει την βελτίωση της ασφάλειας του οδικού δικτύου των νησιών, δημοπρατήθηκε από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.
Πρόκειται για την τριετή συντήρηση του οδικού δικτύου αρμοδιότητας της Περιφέρειας, στην Αστυπάλαια, που αποτελεί μέρος του μεγαλύτερου προγράμματος παρεμβάσεων στο οδικό δίκτυο των νησιών, το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη και βασίζεται σε νέα φιλοσοφία με στόχο μια διοίκηση αποτελεσματική και σε διαρκή ετοιμότητα.
Μέσα από διαγωνισμούς ανάδειξης αναδόχων για διάστημα τριών ετών, θα υπάρχουν συνεχώς ενεργές εργολαβίες για άμεσες παρεμβάσεις στο οδικό δίκτυο των νησιών, ανά πάσα στιγμή και για όποιο πρόβλημα προκύψει. Για πρώτη φορά υπάρχει πρόβλεψη, ο ανάδοχος να αναλαμβάνει και την ευθύνη τεχνικής εποπτείας του οδικού δικτύου, ώστε να εντοπίζονται και να αντιμετωπίζονται άμεσα τυχόν προβλήματα.
Σε αυτό το πλαίσιο και με απόφαση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, Γιώργου Χατζημάρκου, η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου της ΠΝΑΙ διενήργησε ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου του έργου «Τριετής Συντήρηση Οδικού Δικτύου αρμοδιότητας Π.Ν.Αι. νήσου Αστυπάλαιας», ο συνολικός προϋπολογισμός του οποίου ανέρχεται σε 2.000.000,00 € .
Το έργο αφορά στα παρακάτω τμήματα του οδικού δικτύου της Αστυπάλαιας:
– Λειβάδια – Χώρα – Σκάλα – Μαλτεζάνα – Βαθύ, μήκους 21,70 km
– Άγιος Ανδρέας μέχρι συναντήσεως της υπ’ αριθμ. 81ΣΤ01 Επαρχιακής Οδού, μήκους 1,80 km
Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι τριανταέξι (36) μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης.
To έργο χρηματοδοτείται από Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
Μπορεί να είναι εικόνα 1 άτομο, εξωτερικοί χώροι και κείμενο που λέει "#ASTYPALAIA Δημοπρατήθηκε 2.000.000,00 € Για το Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο της Αστυπάλαιας"
Το Γραφείο Τύπου