Νοσοκομείο-Σύρου
Περιφέρεια

Γιώργος Λεονταρίτης: Χαιρετίζω τη μετάβαση του Γενικού Νοσοκομείου Σύρου στη “νέα εποχή”

“Χαιρετίζω τη μετάβαση του Γενικού Νοσοκομείου Σύρου στη «νέα εποχή».

Η πλήρης ψηφιοποίησή του με την χρηματοδότηση και της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, το καθιστά το πρώτο ψηφιακό Νοσοκομείο στο Αιγαίο.

Ως Περιφερειακή Αρχή, γνωρίζοντας τις μεγάλες δυσκολίες που αντιμετωπίζει το σύστημα υγείας στην πολυνησιακή Περιφέρειά μας, εργαστήκαμε με αίσθημα ευθύνης για την επίλυση των προβλημάτων του.

Στο πλαίσιο αυτό διαθέσαμε το ποσό των τριάντα – πέντε εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (35.500.000,00 ευρώ) από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου 2014-2020, στηρίζοντας τη λειτουργία και κυρίως τον εκσυγχρονισμό των κτιριακών εγκαταστάσεων και του ιατροτεχνικού εξοπλισμού των δομών υγείας στο Νότιο Αιγαίο.

Επίσης, είναι σε όλους γνωστό ότι σε όλη την περίοδο της πανδημίας είμαστε στην πρώτη γραμμή στη μάχη κατά της νόσου COVID-19, προμηθεύοντας, επιπλέον των παραπάνω, το σύστημα υγείας μας με τον απαραίτητο ιατροτεχνικό εξοπλισμό, όπως κάψουλες αερομεταφοράς ασθενών, μοριακούς αναλυτές, αναπνευστήρες, ψηφιακούς υπερηχογράφους, οικίσκους ISOBOX, αναλώσιμο υλικό, κ. ά.

Είναι, επίσης, σε όλους γνωστό ότι είμαστε η πρώτη Περιφέρεια που εφαρμόσαμε και θα συνεχίσουμε να εφαρμόζουμε το πρόγραμμα επιδότησης των τετρακοσίων πενήντα ευρώ (450,00 ευρώ) μηνιαίως, προκειμένου να δώσουμε ένα επιπλέον κίνητρο στους γιατρούς που επιλέγουν να έρθουν και να υπηρετήσουν στα νησιά μας.

Η Περιφερειακή Αρχή θα συνεχίσει και κατά τη νέα προγραμματική περίοδο 2021-2027 να είναι παρούσα έχοντας ως στρατηγική επιλογή τη συνέχιση της στήριξης των δομών υγείας και της περαιτέρω ποιοτικής αναβάθμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών της, προκειμένου να εμπεδωθεί το αίσθημα ασφάλειας στους νησιώτες συμπατριώτες μας”.