Πειραματικά Δημοτικά Σχολεία Ρόδου
Ρόδος

Εγγραφές στα Πειραματικά Δημοτικά Σχολεία Ρόδου

 

Ανακοινώνεται ότι τα Πειραματικά Δημοτικά Σχολεία Ρόδου θα δέχονται αιτήσεις
συμμετοχής στην κλήρωση υποψήφιων μαθητών και μαθητριών για την Α’ τάξη για το σχ.
έτος 2021-2022 βάσει της 58877/Δ6/25-05-2021 Υ.Α με θέμα: «Εισαγωγή
μαθητών/τριών και σχετικές ρυθμίσεις στα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία για το
σχολικό έτος 2021-2022». (κεφ. Β, σελ.25180)
https://www.minedu.gov.gr/publications/docs2020/2184_%CE%A6%CE%95%CE%9A.pdf

Η ως άνω απόφαση έχει αναρτηθεί στις ιστοσελίδες των σχολείων.
Δικαίωμα συμμετοχής στην κλήρωση έχουν οι υποψήφιοι μαθητές/τριες που γεννήθηκαν
το έτος 2015.

Οι γονείς και κηδεμόνες που ενδιαφέρονται τα παιδιά τους να εισαχθούν σε
Πειραματικό Σχολείο το σχολικό έτος 2021-2022 καλούνται να υποβάλουν αίτηση
μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης gov.gr :
https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/eggraphe-se-skholeio/eggraphe-se-protupopeiramatiko-skholeio ή απευθείας στο σύνδεσμο:
https://www.iep.edu.gr/pps/deppsform.php από 28 Μαΐου έως και 17 Ιουνίου 2021.

Διευκρινίζεται ότι οι γονείς και οι κηδεμόνες των μαθητών/-τριών μπορούν να
υποβάλουν αίτηση μόνο σε ένα Πειραματικό.

Η εισαγωγή μαθητών/τριών στην εισαγωγική τάξη Πειραματικών Νηπιαγωγείων,
Δημοτικών, Γυμνασίων και Λυκείων θα γίνει με κλήρωση ηλεκτρονικά στις 24 Ιουνίου
2021 από τριμελή επιτροπή που θα ορισθεί από τη ΔΕΠΠΣ..

Παρακαλούνται οι γονείς/κηδεμόνες που υποβάλουν αίτηση στα Πειραματικά Δ.Σ
Ρόδου να αποστέλλουν ηλεκτρονικά στα emails των σχολείων τη Βεβαίωση
Υποβολής Αίτησης σε Πειραματικό Σχολείο που εκδίδεται από το σύστημα.

Πληροφορίες:
Δ/ντής 1ου Πειραματικού Δ.Σ Ρόδου, κ. Ηλίας Βασιλειάδης,
τηλ: 2241024906
Email: mail@1dim-peir-rodou.dod.sch.gr
Website: http://1dim-peir-rodou.dod.sch.gr

Δ/ντρια 2ου Πειραματικού Δ.Σ Ρόδου, κ. Τίνα Μαντικού,
τηλ: 2241030985
Email: mail@2dim-peir-rodou.dod.sch.gr
Website: http://2oprotypopeiramatiko-rodou.blogspot.gr/

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΣΕΩΝ
1
Ο
9/Θ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ ΡΟΔΟΥ 2 ΤΜΗΜΑΤΑ: 50
2
Ο
9/Θ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ ΡΟΔΟΥ 1 ΤΜΗΜΑ: 25