νεοι αγροτες
Περιφέρεια

Αποδέχθηκε τα αιτήματα της Περιφέρειας το Υπουργείο Αγροτικής Οικονομίας

Η προσπάθεια της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου να παρέμβει στα μέτρα που είναι για διαβούλευση στο πρόγραμμα αγροτικής πολιτικής για τους νέους αγρότες, βρήκε πρόσφορο έδαφος.
Ήδη στην μέχρι σήμερα διαβούλευση της πρόσκλησης για την υποβολή αιτήσεων στήριξης προς ένταξη στο υπομέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» δύο από τα αιτήματα της Περιφέρειας έγιναν δεκτά, ενώ αναμένονται και άλλες αποδοχές.
Ο αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας Φιλήμονας Ζαννετίδης με δύο επιστολές, αλλά και με συχνές τηλεφωνικές παρεμβάσεις, παρουσίασε εμπεριστατωμένες αιτιάσεις για την διαφορετικότητα της νησιωτικότητας με τα μικρά αγροκτήματα που δεν μπορούν να συγκριθούν με τα εκατοντάδων στρεμμάτων αγροκτήματα της στερεάς Ελλάδας και δεν είναι δυνατόν να υπαχθούν κάτω από την ίδια ομπρέλα μέτρων.
Έτσι το υπουργείο έχει κάνει δεκτό το αίτημα για μείωση της τυπικής απόδοσης από 18.000€ σε 10.000€, που σημαίνει μείωση του μεγέθους παραγωγικής δυναμικότητας όπως αναφέρεται στη νέα προκήρυξη και αφορά τον εκσυγχρονισμό αυτών των εκμεταλλεύσεων.
Επίσης έγινε δεκτό το αίτημα μείωσης της κατώτερης βαθμολογίας για τα νησιά της Περιφέρειας από 45 σε 40 μόρια, κάτι πολύ σημαντικό για τους νησιώτες αγρότες. Και τα δύο αυτά επιτεύγματα θεωρούνται πολύ κομβικά για την βοήθεια των αγροτών, αλλά και ενθαρρυντικά για την ένταξη στο πρόγραμμα νέων αγροτών.
Αξίζει να σημειωθεί πως για να πεισθεί ο υπουργός και οι επιτελείς του να δεχθούν τα αιτήματα της Περιφέρειας χρειάσθηκε και η προσωπική παρέμβαση του περιφερειάρχη Γιώργου Χατζημάρκου, στην μεταξύ τους υπογραφή της σύμβασης για τα βοσκοτόπια.
Το Γραφείο Τύπου