συνεδριαση ΔΕΥΑΡ με τοπικο Αρχαγγέλου
Δήμος

Δρομολογήθηκαν λύσεις από την ΔΕΥΑΡ στα προβλήματα ύδρευσης του Αρχαγγέλου

Συνεδρίαση του τοπικού συμβουλίου Αρχαγγέλου, σε συνεργασία με την ηγεσία της ΔΕΥΑΡ.
Στην συνεδρίαση συμμετείχαν ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΡ κ.Βασίλειος Μαννέτας, ο Αντιπρόεδρος της ΔΕΥΑΡ κ.Σπύρος Σπυρόπουλος, ο Αντιδήμαρχος Αρχαγγέλου κ. Γεώργιος Πατσάης,ο Δημοτικός σύμβουλος Αρχαγγέλου κ.Δημήτρης Ζανεττούλης,οι κοινοτικοί σύμβουλοι Φιλήμωνας Χρήστου,
Τσαμπίκος Λαμπριανός, Δημήτρης Κόζας,Αργύρης Αργυρού, Σάββας Σαρικάς και ο διευθυντής Υδάτων της ΔΕΥΑΡ κ.Νικήτας Ζαβόλας.
Μετά την δίωρη συζήτηση ελήφθησαν οι παρακάτω αποφάσεις:
1.Άμεση αποκατάσταση μέρους του δικτύου ύδρευσης (περίπου 1240m).
2.Ενίσχυση του συνεργείου για αμεσότερη αποκατάσταση βλαβών.
3.Επιτάχυνση των διαδικασιών για αξιοποίηση των νέων γεωτρήσεων.
4.Ένταξη του έργου Αντικατάσταση του δικτύου ύδρευσης της Κοινότητας Αρχαγγέλου, προϋπολογισμού 4.450.000 Ευρώ χωρίς το Φ.Π.Α στο πρόγραμμα
“ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ”.
Με την ένταξη αυτού του έργου θα δοθεί προτεραιότητα στην κατασκευή της όδευσης του δικτύου ύδρευσης,από
την δεξαμενή των Αγίων Θεοδώρων προς Μαλά,Κάστρο και Κοκκινόχωμα.
Με εκτίμηση
Νικόλαος.Κ.Διμέλης
Πρόεδρος Κοινότητας
Αρχαγγέλου.