Μειώνονται-οι-Αιρετοί-Πόσοι-θα-εκλεγούν-σε-κάθε-Συμβούλιο
Ελλάδα

Μειώνονται οι Αιρετοί: Πόσοι θα εκλεγούν σε κάθε Συμβούλιο

“Μαχαίρι” στον αριθμό Αιρετών της τοπικής δημοκρατίας βάζει η Κυβέρνηση.

 

Στο Νομοσχέδιο που κατετέθη  στη Βουλή, μειώνεται ο αριθμός των Συμβούλων που θα εκλεγούν τον Οκτώβριο του 2023 στα Δημοτικά, Κοινοτικά και Περιφερειακά Συμβούλια.

 

Σύμφωνα με την Έκθεση του ΓΛΚ , επί των προϋπολογισμών των ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού « προκαλείται εξοικονόμηση δαπάνης, από το έτος 2024 και εφεξής, λόγω της μείωσης του αριθμού των μελών των Δημοτικών και των Περιφερειακών Συμβουλίων και την ως εκ τούτου καταβολή σε μικρότερο αριθμό δικαιούχων της αποζημίωσης και των εξόδων μετακίνησης, κατά περίπτωση, για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις των εν λόγω Συμβουλίων. Το ύψος της εν λόγω εξοικονόμησης εξαρτάται από πραγματικά περιστατικά (αριθμός μελών, ύψος αποζημίωσης, χιλιομετρικές αποστάσεις, κατά περίπτωση, κλπ).

Σύμφωνα με στοιχεία του αρμόδιου Υπουργείου όσον αφορά στην καταβολή της ετήσιας αποζημίωσης για τη συμμετοχή στις συνεδριάσεις των Δημοτικών και Περιφερειακών Συμβουλίων, η εν λόγω εξοικονόμηση εκτιμάται στο ποσό των 2,1 εκατ. ευρώ περίπου. »

 

Ας δούμε, λοιπόν, πως διαμορφώνεται ο νέος αριθμός Αιρετών ανά Συμβούλιο:

ΔΗΜΟΙ – Άρθρο 3

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποτελείται από:

– 13 μέλη, σε Δήμους με πληθυσμό έως 2.000 κατοίκους,

– 15 μέλη, σε Δήμους με πληθυσμό από 2.001 έως 5.000 κατοίκους,

– 19 μέλη, σε Δήμους με πληθυσμό από 5.001 έως 10.000 κατοίκους,

– 25 μέλη, σε Δήμους με πληθυσμό από 10.001 έως 30.000 κατοίκους,

– 29 μέλη, σε Δήμους με πληθυσμό από 30.001 έως 50.000 κατοίκους,

– 35 μέλη, σε Δήμους με πληθυσμό από 50.001 έως 100.000 κατοίκους,

– 39 μέλη, σε Δήμους με πληθυσμό από 100.001 – 200.000 κατοίκους και

– 43 μέλη, σε Δήμους με πληθυσμό από 200.001 και άνω κατοίκους.

Εάν οι Δημοτικές Ενότητες Δήμων με πληθυσμό από 10.001 έως 30.000 κατοίκους και από 30.001 έως 50.000 κατοίκους, που έχουν συσταθεί με το αρ.2 του ν.3852/2010, υπερβαίνουν τις 6, ο αριθμός των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τους είναι εκείνος που αντιστοιχεί στην επόμενη πληθυσμιακή κλίμακα.

 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 300 ΚΑΤΟΙΚΩΝ – Άρθρο 4

Το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας αποτελείται από:

– μέλη, σε Δημοτικές Κοινότητες με πληθυσμό από 301 έως 2.000 κατοίκους,

– 5 μέλη, σε Δημοτικές Κοινότητες με πληθυσμό από 2.001 έως 10.000 κατοίκους,

– 11 μέλη, σε Δημοτικές Κοινότητες με πληθυσμό από 10.001 έως 50.000 κατοίκους και

– 15 μέλη, σε Δημοτικές Κοινότητες με πληθυσμό από 50.001 και άνω κατοίκους.

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ – Άρθρο 42

Το Περιφερειακό Συμβούλιο αποτελείται από:

– 31 μέλη, σε Περιφέρειες με πληθυσμό έως 300.000 κατοίκους,

– 41 μέλη, σε Περιφέρειες με πληθυσμό από 300.001 έως 800.000 κατοίκους,

– 51 μέλη, σε Περιφέρειες με πληθυσμό από 800.001 κατοίκους και άνω.

Το Περιφερειακό Συμβούλιο της Περιφέρειας Αττικής αποτελείται από 71 μέλη.

 

Υπογραμμίζεται, για όποιον ενδεχομένως δεν γνωρίζει τι προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία, ότι ο αριθμός των μελών Δημοτικών, Κοινοτικών και Περιφερειακών Συμβουλίων σήμερα ορίζεται στα άρθρα 7, 8 και 113 του ν.3852/2010.

 

Πηγή    airetos.gr